700 treballadors i treballadores dels menjadors escolars de Terrassa i Sabadell no cobren ni la nòmina ni l’atur

Des dels primers dies de la crisi generada per la Covid-19, des de la UGT de Catalunya hem demanat a les administraciones públiques que contribueixin a salvaguardar tots els llocs de treball i les condicions laborals de les plantilles que presten el serveis als menjadors escolars.
El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, recull les condicions de suspensió dels contractes públics de serveis i subministraments, contractes d’obra i contractes de concessió de serveis, garantint la compensació per danys i perjudicis de salaris efectivament abonats per les empreses durant la suspensió. La suspensió de l’execució dels contractes per l’aplicació d’aquest Reial decret llei en cap cas no es podrà considerar un motiu per a l’aplicació d’un Expedient de regulació temporal d’ocupació.
L’empresa Sehrs Food Areas va desatendre les reivindicacions del nostre sindicat i va presentar un ERTO el 13 de març, amb afectació a les 700 persones que treballen en els menjadors escolars de Terrassa i Sabadell. El dia de pagament de nòmina, la companyia només va ingressar els 12 dies treballats, sense complementar el salari tal com indica l’administració en aquests casos. A dia d’avui, la plantilla segueix sense tenir cap resposta ni de l’empresa ni de l’administració, motiu pel qual estan confinats a casa sense poder treballar ni poder fer front a les seves despeses, ja que l’empresa no ha complert amb les mesures laborals extraordinàries i ha tirat endavant un ERTO que els deixa sense salari ni de l’empresa ni de l’administració.

Comments are closed.