8M DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA

LA UGT DE CATALUNYA CONVOCA VAGA GENERAL 8 DE MARÇ DE 2019


La vaga podrà desenvolupar-se durant tota la jornada laboral i com a mínim durant dues hores en cadascun dels torns de treball.

EN IGUALTAT, SEGUIM IGUAL #seguimigual

La realitat que vivim les dones el 2019 és la mateixa que vivíem anys enrere. Continuem patint doblement els efectes de la precarització del mercat laboral.

D’una banda, patim els efectes de les polítiques neoliberals dutes a terme arran de la crisi, que han comportat la flexibilització del mercat laboral, l’augment de la temporalitat en la contractació, la congelació salarial i la reducció de capacitat adquisitiva. D’altra banda, patim les discriminacions i situacions de vulnerabilitat arrelades a l’estructura del mercat laboral català i espanyol, on les dones sempre tenim pitjors condicions laborals.

Les dones estem fartes de tanta precarietat. Estem fartes seguir com fa deu anys.

  •  Seguim igual en bretxa salarial. Va ser d’un 24,4% el 2008 i el 2017 se situava en un 23,4%. Si continuem així, trigarem 350 anys en acabar amb la bretxa salarial de gènere. • Seguim igual en baixa ocupació. Es manté la baixa taxa d’ocupació femenina, que era d’un 49,9% el 2007 i va ser d’un 49,1% el IV trimestre de 2018.
  • Seguim igual en subocupació. Són les dones les que continuem signant els contractes a temps parcial. El 2007, un 78,8% d’aquest tipus de contractes van ser signats per dones. El IV trimestre de 2018 van baixar només fins al 72,6%.
  • Seguim igual en manca de directives. Els homes continuen ocupant els llocs directius i alts càrrecs. El 2011 només un 26,1% de personal directiu i gerència eren dones. El IV trimestre de 2018, les dones representaven el 32,2%.
  • Seguim igual en conciliació, que continua tenint cara de dona. Continuem agafant els permisos de conciliació. El 2007, el 96,1% de les excedències per cura de menor van ser per dones. 10 anys més tard, el 2017, el 92,8%.
  • Seguim igual en assetjament a la feina. L’assetjament sexual i per raó de sexe, continua sent una de les formes més generalitzada de violència als centres de treball i alhora més oculta.

Davant la inacció i falta de voluntat política per acabar amb aquesta xacra, és necessària la mobilització popular, als carrers, a les empreses i dins la societat en general, per exigir:

⇒ La derogació urgent de la reforma laboral atès que el marc establert té un impacte especialment negatiu per les dones amb contractació precària basada en la temporalitat i la parcialitat.

 Incrementar l’SMI segons marca la Carta Social Europea, apujant els salaris,  especialment els més baixos.

⇒ La redacció d’una llei de transparència salarial que sigui efectiva.

 Més control i sancions a les empreses incomplidores, incrementant la inspecció de treball. S’han de garantir els plans d’igualtat com a veritable eina per garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals a les empreses.

⇒ Garantir el poder adquisitiu real de les pensions.

Ratificar el conveni 189 de l’OIT que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.

Ampliar i adequar els drets laborals de les dones en situació de violència masclista per tal que siguin efectius.

Actualitzar els permisos de conciliació, que fomentin la corresponsabilitat i s’ajustin a la realitat social i deixin de ser una eina de discriminació.

Augmentar notablement els pressupostos dedicats a polítiques d’igualtat per a aquest 2019, situant-los, com a mínim, a nivells de 2007.

Dotar de recursos i efectius l’Institut Català de les Dones. Que torni als nivells de 2007 i els millori.

Recuperar la figura del delegat/ada d’igualtat prevista a la llei d’igualtat catalana.

Recursos. Cal invertir i dotar pressupostàriament la lluita contra les desigualtats, les discriminacions i la lluita contra la violència masclista.

CONVOQUEM VAGA LABORAL I DONEM SUPORT A LES VAGUES DE              CONSUM, DE CURES I D’ESTUDIANTS

PARTICIPEM EN LES MOBILITZACIONS CONVOCADES ARREU DEL TERRITORI

FEM UNA CRIDA A LES MANIFESTACIONS DE LA TARDA EN TOTS ELS TERRITORIS 

Material 8M

Comments are closed.