Abertis inicia un procediment d’acomiadament col·lectiu a les autopistes ACESA, AUCAT i INVICAT de 175 llocs de treball a Catalunya

La UGT manifesta la seva oposició a la mesura extintiva, i lamenta, una vegada més, que els processos de digitalització i automatització recaiguin sobre l’ocupació.  

El passat 14 de febrer, les empreses d’autopistes ACESA, AUCAT i INVICAT, totes del grup Abertis, van comunicar a la representació dels treballadors la seva intenció d’instar acomiadament col·lectiu d’acord amb causes tècniques, organitzatives i productives.

Concretament, les empreses sustenten la mesura extintiva en les següents causes d’índole tècnica:

– Disminució del volum de transaccions en efectiu.

– Consolidació de l’automatització dels peatges.

– Consolidació de l’atenció en remot al client ACP.

El nombre de llocs de treball que les empreses pretenen extingir és de 175 a Catalunya, repartits per empreses: 125 a ACESA, 35 a INVICAT i 15 a AUCAT, fonamentalment en l’àrea de peatge.

La representació sindical s’ha constituït en una única mesa de negociació per a les tres empreses, a fi de defensar els drets i interessos dels treballadors i treballadores d’autopistes de manera homogènia, i amb el triple objectiu inicial de minimitzar l’impacte sobre l’ocupació, combatre el caràcter forçós i fer complir els acords en matèria d’acomiadament que recull el conveni col·lectiu (clàusula d’ocupació).

Després de la constitució el passat 20 de febrer, les pròximes reunions de negociació són els dies 25 i 27 de febrer.

Comments are closed.