Anul•lat per l’Audiència Nacional un canvi de jornada en l’empresa Atento, impugnat per la representació dels treballadors

L’Audiència Nacional en la seva sentència de data 13/02/2017, anul·la un Acord de canvi de jornada en l’empresa Atento, per la manca absoluta de criteris selectius, especialment per a les treballadores amb jornada reduïda per guarda legal, o violència de gènere.

Aquesta sentència de l’Audiència unifica doctrines molt interessants respecte a l’aplicació del principi d’igualtat i no discriminació per raó de sexe i els drets de conciliació.

Els representants dels treballadors a l’empresa, que pertany al sector de Contact Center, impugnen l’Acord establert per l’empresa, en una modificació substancial de condicions per canviar jornada, per reduir la mateixa segons indicacions del client contractant, en aquest cas Telefónica.

L’Audiència falla a favor dels sindicats impugnants, entre els quals es troba la UGT, indicant el següent:

  • Manca de negociació de bona fe, en un matèria tan delicada.
  • Modificacions de jornada, amb una absoluta falta de criteri selectiu, perquè les treballadores amb reducció de jornades per guarda legal o violència de gènere.
  • Considera vulnerat el dret a la igualtat i no discriminació per raó de sexe, articles 4 i 6.2 de la Llei 3/2007, per a la Igualtat efectiva de dones i homes, i el 17 de l’Estatut dels Treballadors.
  • Falta del dret a triar la seva jornada reduïda, dintre de la seva jornada ordinària.

 

Comments are closed.