Celebrem que el Consell de Relacions Laborals hagi aprovat una declaració perquè les Empreses Multiserveis apliquin els Convenis Col•lectius Sectorials

La UGT de Catalunya dona un pas més en la lluita contra la precarietat laboral de les empreses multiserveis i es mostra molt satisfeta amb la decisió pressa pel Consell de Relacions Laborals –del qual formem part- d’aprovar una declaració perquè les empreses multiserveis apliquin els convenis col·lectius sectorials. D’aquesta manera s’eviten acords o convenis que possibilitin que les persones treballadores contractades a través de les empreses multiserveis tinguin condicions laborals inferiors al de la resta de treballadors i treballadores  englobades al conveni col·lectiu d’aplicació sectorial.

L’any 2016, la UGT de Catalunya va endegar la campanya ‘A igual treball, igual sou’ per denunciar el frau i l’explotació laboral que representen les empreses multiserveis -també anomenades empreses de serveis integrals- que ofereixen tot tipus de serveis auxiliars (neteja, seguretat, manteniment, hostaleria, transport…) a terceres empreses.

L’externalització de serveis a través de la contractació d’empreses multiserveis suposa per a l’empresa principal una reducció de costos de l’activitat; això sí, a costa d’una major desregulació de les relacions laborals, empitjorant i precaritzant les condicions de les persones treballadores, que poden arribar a cobrar gairebé un 50% menys per jornades laborals més llargues que si se’ls apliqués el conveni sectorial corresponent.

La irrupció d’aquest tipus d’empreses ha comportat nombrosos els incompliments en matèria laboral i de seguretat social en sectors cabdals per a la nostra economia (com és el cas del sector de l’hostaleria) amb rècords de recaptació que paradoxalment no repercuteixen gens ni mica en la millora de les condicions de treball dels seus professionals. Al contrari, hem assistit cada vegada més a un major precarització i desregulació de les seves condicions de treball.

Comments are closed.