Comença la negociació del conveni col•lectiu del Grup Eroski Supermercats

La pretensió de l’empresa és que el nou conveni col·lectiu afecti les societats d’Eroski que operen en l’àmbit de supermercats que són: Cecosa Supermercats, supermercats Picabo, Vegalsa, Caprabo i Geisha.

La  setmana passada va tenir lloc la primera reunió del Conveni Col·lectiu del Grup Eroski en la seva divisió de Supermercats. La mateixa ha estat precedida per la convocatòria que la direcció del grup havia realitzat a les organitzacions sindicals amb legitimació per a la negociació de l’esmentat conveni, i en aquesta comunicació havia avançat la seva intenció d’incloure a totes les societats que conformen aquest grup empresarial en l’àmbit del conveni col·lectiu del Grup, que com sabeu està ja en la seva cinquena renovació.

En aquest sentit el plantejament de la direcció de l’empresa ha estat que el nou conveni col·lectiu pot tenir afectació a les societats d’Eroski que operen en l’àmbit de supermercats i sota la direcció de recursos humans d’aquesta divisió i que són: Cecosa Supermercats, supermercats Picabo, Vegalsa, Caprabo i Geisha.

Aquest plantejament de l’empresa suposa que les societats de Caprabo i Geisha que en l’actualitat estan regulades per convenis provincials i de grans magatzems quedarien integrades en el nou conveni del Grup, amb la finalitat de disposar d’una regulació homogènia per a totes les societats que depenen, a efectes de la direcció de recursos humans, de la divisió de supermercats i que tenen un format d’aquesta activitat.

Des de la representació d’UGT hem deixat constància de la nostra voluntat d’acudir a aquest procés negociador sota el principi de la bona fe negociadora, però deixant palès que la pretensió de l’empresa de nou àmbit d’afectació del conveni està condicionat amb el contingut final del mateix , tenint com a referència la garantia de cadascuna de les realitats de partida de cada un de les societats actuals així com les que es pretén incloure de futur. Perquè som conscients que les diferències actuals de regulació i els continguts de les mateixes poden generar dificultats durant la negociació. Però des de la nostra organització hem deixat clar que en cap cas ens plantegem que al final del mateix contempli degradació o devaluació de les actuals condicions del conjunt dels treballadors i treballadores que conforma l’esmentat grup empresarial.

La reunió ha tingut com a temes essencials la determinació del nombre total de membres de la part social que ha quedat fixat en 15 membres i que seran distribuïts en proporció a la representació de cada organització sindical. Amb aquesta finalitat hem analitzat les dades de representació aportades per l’empresa i que han estat modificades en aquells centres que no reflectien les dades actuals, així com algun centre de treball que de moment ha estat qüestionat per part de la representació sindical. En conseqüència ha quedat pendent la determinació de les dades definitives i poder contrastar-les amb els corresponents certificats de l’administració laboral.

En aquest sentit us remetrem les dades de què disposem perquè pugueu verificar si són correctes per a la propera reunió fixada el 20 gener 2017 i puguem procedir a la distribució proporcional per a cada organització.

Avançar-vos que segons les nostres dades actuals a la UGT tindrem sis llocs dels 15 totals, però com us dèiem aquesta és una qüestió que està pendent de revisió. Informar-vos que a aquesta primera reunió, que tenia un objectiu merament formal han assistit per part nostra, a més de la representació sectorial, i de la Comissió executiva federal, companys i companyes de Balears, Galícia i Catalunya.

Comentar-vos que és la nostra intenció, des d’avui fins a la propera reunió prevista, procedir a elaborar la nostra plataforma.  Així que, us demanem, ens feu arribar totes les qüestions que creieu  s’han de tenir en consideració per a la seva inclusió en la mateixa. Així mateix elaborarem un informe sobre les actuals regulacions d’aquelles societats que avui no estan en l’àmbit del conveni i que de futur estarien incloses en el mateix.

Evidentment la nostra plataforma, a més de contenir les propostes que els companys i companyes ens feu arribar, contemplarà els objectius que la nostra organització ha fixat en el document que va aprovar el comitè Confederal i que estan referides a la protecció de l’ocupació de qualitat ia la recuperació i millora salarial després dels durs anys de crisi viscuda per tots i en especial pels treballadors i treballadores del Grup Eroski supermercats.

Comments are closed.