Constitució de la nova federació SMC-UGT

ejecutiva_smc_UGTEl Congrés Constituent celebrat el passat dissabte a la ciutat d’Albacete ha aprovat la constitució de la nova federació de Serveis per a la Mobilitat i el Consum de UGT i ha triat a Miguel Ángel Cilleros com a Secretari General. Aquesta nova federació és el resultat de la fusió de les federacions de Transport, Comunicacions i Mar d’UGT i Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc.

Aquesta nova federació neix amb l’objectiu de reforçar l’acció sindical en les empreses i sectors d’activitat en els quals desenvoluparà la seva acció sindical: aeri, carreteres i urbans, comerç, comunicacions, ferroviari, grans magatzems, hostaleria-turisme, joc, marítim-portuari i restauració social. Però, sobretot, pretén optimitzar recursos per actuar en aquells àmbits en els quals no hi ha presència sindical “o no està consolidada”, com la millor manera d’afermar els pilars que sustenten la pròpia federació i, per extensió, de la pròpia UGT.

Per a la consecució d’aquests objectius, SMC-UGT definirà una veritable política de coordinació sectorial que permeti combinar les diferents experiències d’acció sindical en cadascun dels sectors per a un aprofitament conjunt, afavorint l’intercanvi d’informació i facilitant sinergies que vagin dotant a l’organització d’una potent eina d’intel·ligència sindical que sigui d’utilitat en múltiples àmbits: negociació col·lectiva, eleccions sindicals, afiliació, salut laboral, igualtat, etc.

Entre les prioritats de SMC-UGT estarà, també, convèncer de la necessitat d’un canvi de mentalitat empresarial que es materialitzi en una aposta decidida per la modernització, les noves tecnologies, l’especialització, la internacionalització i la veritable intenció d’empendre, per part d’aquells que sí tenen la responsabilitat i els recursos per ser emprenedors (gestors i accionistes, empresaris i directius). La regeneració d’una part del empresariat d’aquest país és premissa fonamental per a un canvi de model productiu i una modernització en la gestió de les pròpies empreses. Retallar plantilles, salaris, drets i serveis són plantejaments tan desfasats com a ineficaços que no estan oferint resultats. El camí és un altre i la nostra posició com a organització sindical ha de servir-nos per forçar un canvi de rumb.

En l’acte de clausura del Congrés Constituent, Miguel Ángel Cilleros, Secretari General de SMC-UGT, ha posat en valor les sinergies i complementarietats dels sectors que aglutina aquesta nova federació. En aquest sentit, ha reconegut que aquest model sectorial de federació permet apropar molt més el sindicat als treballadors en les seves empreses.

Per la seva banda, el Secretari General de UGT, Cándido Méndez, ha parlat del que suposa aquesta fusió entre federacions per a l’enfortiment de l’estructura del sindicat en un moment de grans dificultats per al desenvolupament de l’activitat sindical al nostre país i ha denunciat que el conjunt dels poders públics no col·labora a facilitar als sindicats la seva labor ni contribueix a reforçar la legitimitat que sí els reconeix la Constitució. Respecte a la situació econòmica, Méndez ha advertit que s’estan generant falses expectatives respecte a la recuperació econòmica que portaran amb si frustració. I aquesta frustració derivarà en irritació social.

La Comissió Executiva de la SMC-UGT, que ha rebut el suport del 92,23% dels vots, està integrada per: Miguel Ángel Cilleros (Secretaria General), Francisco Domínguez (Secretaria Adjunta a la S. General), Belén Romero (Secretaria d’Organització), Rodrígo Moreno (Secretaria d’Administració), Santos Nogueras (Secretaria d’Acció Sindical i Negociació Col·lectiva), Eduardo Hernández Oñate (Secretaria de Política Institucional, Anàlisi i Estratègia), María Gracia Garvín (Secretaria de Formació i Ocupació), Vanesa Barco (Secretaria per a la Igualtat), Francisco Rodríguez (Secretaria Federal del Sector Aeri), Emilio Cardero (Secetaría Federal del Sector de Carreteres i Urbans), Amaya Villanueva (Secretaria Federal de Comerç), Alfredo Mesa (Secretaria Federal del Sector de Comunicacions), Ángel Ruiz (Secretaria Federal del Sector Ferroviari), Cristina Estéves (Secretaria Federal de Grans Magatzems), Emilio Ferrero (Secretaria Federal d’Hostaleria i Turisme), Miguel Ángel Rodríguez (Secretaria Federal del Sector del Joc), José Manuel Pérez-Vega (Secretaria Federal del Sector Marítim-Portuari) i Amparo Moreno (Secretaria Federal de Restauració Social).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*