CTAC-UGT de Catalunya demanarà avui aclariments sobre la incompatibilitat per cobrar els ajuts per compensació de pèrdues al treball autònom

La CTAC-UGT de Catalunya ha estat convocada avui a les 16 hores a una reunió del Consell Català del Treball Autònom on la nostra organització demanarà que s’aclareixi el règim d’incompatibilitats entre la compensació de pèrdues per al treball autònom davant la crisi del Covid-19 i el cobrament de qualsevol ajut, prestació, subsidi, públics o privats.
Ens preocupa especialment aquest punt ja que, de manera incomprensible moltes i molts treballadors autònoms que accedirien el proper dilluns a l’ajut establert pel Govern no ho podran fer perquè quedaran dins d’aquest supòsit d’incompatibilitats.

Comments are closed.