El col·lectiu de treballadors i treballadores d’instal·lacions esportives planta cara a la patronal i du a terme una vaga

Fa unes setmanes, la patronal va imposar un servei mínim de manteniment o seguretat en les instal·lacions esportives de Catalunya. Tant la UGT com CCOO, es van mostrar en contra d’aquestes imposicions, ja que tots dos sindicats han considerat que no concorrien els requisits legals que justifiquin aquests serveis mínims, sumat a la seva situació en condicions laborals entorn del conveni de sector.
Durant el dia d’ahir, les organitzacions van comunicar que s’actuaria judicialment davant la decisió de la patronal, ja que es vulnera el dret fonamental a la vaga que contempla l’article 28.2 de la CE.
Així doncs, després de l’acte de mediació al Tribunal Laboral de Catalunya, es va comunicar que avui es duria a terme una vaga per part de les treballadores i treballadors dels centres esportius. Durant la mediació, la patronal no va accedir a les propostes sindicals que tenien per finalitat, arribar a un acord. D’altra banda, el cos mediador del Tribunal Laboral de Catalunya ha proposat, tant a la patronal com als sindicats, arribar a un possible acord en els següents termes: increment salarial del 3,5% l’any 2022, increment del 3,5% a l’any 2023 i increment del 3% a l’any 2024.
Pel que fa a la petició dels sindicats amb relació a la clàusula de revisió salarial, des de la UGT de Catalunya i CCOO es va reclamar una revisió sense topalls, és a dir, s’exigeix el 100% de la diferència dels salaris pactats i l’increment de l’IPC. Per part dels mediadors s’ha proposat que la clàusula, el gener de 2025 que garanteixi un increment equivalent al 75% de la diferència entre l’IPC acumulat dels anys 2022, 2023 i 2024 i l’increment pactat total per aquest període (10% segons la proposta mediadora).
D’altra banda, pel que fa la compensació i absorció total dels salaris de cada grup, els sindicats reclamaven que cap treballador i treballadora patissin l’aplicació de la clàusula de compensació i absorció, en canvi, s’ha suggerit una compensació i absorció del 50% de l’increment salarial al grup 3. No aplicació de la compensació i absorció als grups 4 i 5.
Tot i les propostes mediadores del Tribunal Laboral de Catalunya, cap de les dues patronals (ACEGE i ASEGES), s’han pronunciat al respecte. Així doncs, els sindicats consideren que la seva actitud demostra que ha estat insuficient per desconvocar la mobilització de les persones treballadores del sector.
Signar avui aquesta proposta mediadora i desconvocar la vaga, suposaria acceptar per part dels sindicats que, una part molt important del gruix de persones treballadores del sector (tot el grup 3), només visualitzessin la meitat de l’increment salarial pactat al conveni col·lectiu. És a dir, que del fruit de tota aquesta lluita, únicament rebessin un 50%. A banda que grups com el 1 i 2 directament no veurien cap increment salarial real reflectit a les seves nòmines.
Aquest escenari, segons els sindicats, no és assumible en el context d’alta inflació i increment de preus que pateix la classe treballadora. Més tenint en compte que l’últim increment salarial al sector va ser l’any 2020. Increment que no es va veure reflectit a les seves nòmines moltíssimes persones treballadores, precisament per l’aplicació de la compensació absorció. I tot això en un àmbit en què els salaris, en general, són baixos i precaris.
Per aquest motiu, la vaga d’aquesta tarda a les 17h seguirà en peu i serà un reclam per un increment salarial real i millorar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores.

Comments are closed.