El Consell de Ministres aprova el projecte de Llei de Pensions i el remet a les Corts

L’aprovació en el Consell de Ministres del projecte de llei de pensions i la seva remissió a les Corts és un pas important  per concretar la recuperació de la concertació política i social en matèria de pensions.
La UGT i CCOO considerem que l’aprovació avui en el Consell de Ministres del projecte de Llei de Pensions i la seva remissió a les Corts és un pas important, que ha d’anar seguit d’un nou acord que abordi els assumptes que han quedat pendents en aquesta primera fase de la negociació, garantint la suficiència i millora de les pensions amb la seva necessària sostenibilitat, en el marc d’un ampli consens polític i social.
L’Acord en el Diàleg Social subscrit l’1 de juliol passat per les organitzacions sindicals UGT i CCOO, les patronals CEOE i CEPYME i el Govern desenvolupa una bona part de les Recomanacions que es van aprovar en el Congrés, per àmplia majoria, al novembre de 2020. Ara correspon que, en coherència amb això, aquesta majoria de, almenys un 75%, amb només dos vots en contra, debati i tramiti el projecte de llei que concreta l’Acord aconseguit.
La UGT i CCOO destaquem la importància de l’Acord, que deroga la reforma de pensions de 2013, garanteix el poder adquisitiu de totes les pensions de Seguretat Social i classes passives i aposta per una millora en la gestió al mateix temps que estableix importants compromisos de finançament pressupostari de la Seguretat Social, deixant de finançar amb cotitzacions polítiques d’ocupació, suport sectorial, igualtat, entre altres que són d’interès general.
L’Acord reconeix així mateix nous drets en Seguretat Social a joves, parelles de fet, treballadors del camp, cuidadores de persones dependents; millora de manera generalitzada els coeficients reductors dels qui es veuen obligats o trien accedir a la jubilació anticipada, afavorint, per aquesta via de millora de prestacions, acostar l’edat efectiva de jubilació a l’edat ordinària en cada cas.
CCOO i UGT aposten perquè aquest important resultat d’aquesta primera fase de la negociació, que ha estat complexa i difícil, vagi seguit d’un nou acord en les qüestions que han quedat pendents per als pròxims mesos, continuant amb la millora de l’estructura d’ingressos de la Seguretat Social i garantint, de forma equilibrada, la suficiència i millora de les pensions amb la seva necessària sostenibilitat, en el marc d’un ampli consens polític i social.
En els pròxims mesos es produiran tres processos simultanis: tramitar aquest projecte de llei, que recull la major part de l’acord aconseguit; concretar alguns continguts de l’Acord que requereixen desenvolupament específic, com la cotització per ingressos reals del treball autònom millorant la seva protecció social i establint un sistema de cotització més just; i negociar importants assumptes que van quedar posposats per a una segona fase de negociació, com l’increment de pensions mínimes i de les bases màximes de cotització, així com una definició adequada i no restrictiva del nou Mecanisme d’Equitat Intergeneracional, ben diferent de la que tenia el derogat Factor de Sostenibilitat.

Comments are closed.