El personal de neteja de pisos i bugaderia dels hotels de PortAventura aniran a la vaga si demà no hi ha acord al TLC

El conflicte de les treballadores i treballadors de neteja de pisos i bugadera dels hotels de PortAventura arriba demà al Tribunal Laboral de Catalunya.

Aquest conflicte va iniciar-se al gener de 2013 quan PortAventura va decidir subcontractar l’activitat de les cambreres de pis i del servei de bugaderia dels seus hotels. Fins aquell moment, personal de PortAventura havia realitzat aquests serveis, i les seves condicions laborals es regien pel conveni d’empresa. Després de la decisió d’externalitzar-los, aquests serveis van quedar en mans de multiserveis amb conveni propi que deixaven les treballadores i treballadors amb poc més que el salari mínim i les condicions laborals de l’Estatut dels Treballadors.

La UGT va aconseguir que la primera subcontracta, Constant, hagués d’aplicar les condicions del conveni de PortAventura a tot el personal, però aquesta resolució va durar poc temps perquè finalment Constant va acabar marxant abans no va finalitzar el seu contracte. A Constant la va succeir Acciona Multiservicios. En aquest cas, el nostre sindicat va interposar una demanda per aconseguir que el col·lectiu de cambreres de pis i bugaderia se’ls apliqués el conveni d’hostaleria. Després de guanyar la sentència en primera instància, Acciona Multiservicios també va abandonar el servei sense acabar de complir el contracte.

El passat 1 de desembre va entrar Multiservicios Claro Sol Facilitys, que també té un conveni que supera mínimament les condicions de l’Estatu dels Treballadors. Aquesta empresa va modificar el primer dia les condicions dels treballadors subrogats. Aquesta intenció de no respectar les condicions del personal se suma a incompliments de tot tipus: personal contractat sense estar donat d’alta, IT mal pagades, hores extra no pagades, moltíssimes incidències en el cobrament de les nòmines, etc. 

Les treballadores i treballadors han decidit en assemblea anar a la vaga, si l’acte de conciliació que tindrà lloc demà al TLC acaba sense acord.

Comments are closed.