Els treballadors d’empreses multiserveis tenen pitjors salaris

313_multiservicios_ugt_julio_2015Els treballadors d’empreses multiserveis, en la seva gran majoria, tenen pitjors salaris del que els correspondria si estiguessin acollits al conveni del sector corresponent. Encara que hi ha excepcions, les desigualtats salarials són un fet i, més o menys greus en funció de l’empresa multiservei. Així més de la meitat dels convenis d’empresa multiservei tenen una diferència mitjana de salaris del 31%. Aquesta és la principal conclusió de l’anàlisi fet per UGT: “Condicions salarials d’una mostra de convenis d’empresa multiserveis”. Els sindicats han proposat mesures per regular l’actuació de les empreses multiserveis i millorar les condicions salarials i laborals dels seus treballadors. De tal forma que es pacti l’aplicació del conveni del sector per als treballadors que executin contractes i subcontractes durant el temps d’aquesta execució, tret que la regulació de la pròpia empresa sigui més beneficiosa.

Un estudi que es basa en una mostra que pren com a referència una trentena d’aquests convenis d’empresa multiservei (que afecten a un total de 29.367 treballadors) i els compara amb els convenis de sector que els seria aplicable. Excepte dos convenis d’empresa multiservei que tenen retribucions superiors a les quals li correspondria aplicar segons les taules de convenis d’àmbit sectorial, i altres dos convenis que tenen condicions similars, la resta tenen pitjors retribucions.

Així, en funció d’aquesta mostra, les dades reflecteixen que:

– Un 20% dels convenis d’empresa multiservei (6 convenis) tenen una retribució mitjana que suposa un 12,5% menys que les que els seria aplicable si estiguessin acollits al conveni de sector.

– El 53% dels convenis d’empresa multiservei (16 convenis), tenen una diferència mitjana de salaris del 31%.

– Un 10% dels convenis d’empresa multiservei (3 convenis) tenen una diferència mitjana del 50%.

– Un altre 10% (3 convenis) compta amb unes condicions salarials molt inferiors a les quals els correspondria segons el conveni de sector, la diferència mitjana és del 80%.

Si comparem les retribucions més baixes del conveni amb el Salari Mínim Interprofessional (el referent retributiu garantit) es conclou que:

– Els convenis que milloren el SMI, ho fan en una mitjana que suma 1.048,31 euros a l’any, la qual cosa equival a un total de 10.082,51 euros.

– El 63 % dels convenis de la mostra tenen una retribució mínima que no aconsegueix els 10.000 euros a l’any.

– El 13% tenen una retribució mínima equivalent al SMI

– El 37% tenen una retribució mínima superior a 10.000 euros anuals.

– Les millores més importants, amb 5.144,12 i 6.965,80 euros a l’any superiors al SMI, es recullen en Acciona Airport Services i Grup Mercantil ISS (GRUP ISS).

UGT recorda que els sindicats han proposat mesures per regular l’actuació de les empreses multiservei i millorar la protecció dels seus treballadors. De tal forma que es pacti l’aplicació del conveni del sector per als treballadors que executin contractes i subcontractes durant el temps d’aquesta execució, tret que la regulació de la pròpia empresa sigui més beneficiosa.

A més d’actuar en l’àmbit de la negociació col·lectiva, són precises reformes legislatives. En aquest sentit proposaran al Govern, els empresaris i als partits polítics una proposta de redacció d’alguns articles de l’Estatut dels Treballadors (el 15, 42, 44 i 81). L’objectiu és evitar que se segueixi produint una discriminació salarial i laboral dels treballadors de les empreses multiserveis.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*