Es manté la convocatòria de vaga a Iberia Barcelona per l’immobilisme de l’empresa

Ahir, 24 de juliol, es va celebrar a petició de la Conselleria de Treball la segona reunió de mediació per mirar d’arribar a un acord que permeti la desconvocar la vaga convocada pel comitè d’empresa d’Iberia Barcelona pels dies 27 i 28 de juliol.

L’immobilisme de la direcció de l’empresa, negant la possibilitat de negociar amb el comitè d’Iberia  Barcelona, ha fet inviable qualsevol possibilitat de desconvocar la vaga.

El comitè de vaga ha posat sobre la taula la necessitat urgent d’estabilitzar l’ocupació, fent una demanda de transformació de la totalitat dels actuals treballadors fixos a temps parcial a fixos a temps complet, i passar a fixos 400 treballadors eventuals -d’una plantilla eventual de més de 1.000 treballadors. Això solucionaria la majoria de problemàtiques que pateix actualment la plantilla com l’abús d’hores extraordinàries obligatòries o la reorganització de torns i horaris que permetrien a la plantilla d’Iberia Barcelona treballar amb condicions dignes.

El comitè de vaga ha denunciat l’actuació de l’empresa, que està lliurant cartes de serveis mínims sense que hagin estat dictats per l’Administració i sense haver-los comunicat al comitè de vaga, tampoc ha comunicat al comitè de vaga els vols protegits, contravenint la normativa.

La UGT entén que aquesta actitud mostrada per l’empresa, sense cap ànim de negociar i vulnerant drets dels treballadors, lluny de rebaixar la tensió, està conduint la plantilla a una situació sense sortida que, en cap cas, el comitè de vaga voldria que conduís a la repetició de situacions d’altres anys en conflictes similars.

Per aquests motius, el comitè d’empresa d’Iberia Barcelona manté la convocatòria de vaga pels dies 27 i 28 de juliol.

Comments are closed.