Gairebé 264.000 persones pensionistes a Catalunya reben pensions tan baixes que necessiten complements a mínims

La UGT i CCOO reclamem una pujada de les pensions mínimes i no contributives en els PGE 2022.
Tot i que el nostre sistema de pensions garanteix pensions contributives a més d’un milió i mig de persones a Catalunya amb una quantia mitjana de 1.076,10 euros mensuals, que en el cas dels homes s’eleva fins als 1.349,81 euros/mes, però que en el cas de les dones baixa fins als 856,45 euros/mes, el 17,2% de les persones pensionistes necessiten rebre complements a mínims. Aquest percentatge augmenta fins al 24,6% en el cas de les dones que perceben una pensió contributiva.

Aquests complements permeten que gairebé 264.000 persones pensionistes que a Catalunya els reben puguin arribar a una pensió mínima que es troba entre els 689 euros mensuals, en els casos de viduïtat i jubilació per als majors de 65 anys sense cònjuge a càrrec, i els 851 euros/mes en els de jubilació amb cònjuge a càrrec. A aquests casos hem de sumar les 70.513 persones que són titulars d’una pensió no contributiva a Catalunya, que de mitjana reben una pensió mitjana de 384,92 euros mensuals (PNC jubilació) i de 428,14 euros mensuals (PNC invalidesa).

Per millorar la protecció social que el sistema de Seguretat Social ofereix a aquests col·lectius de pensionistes, UGT i CCOO han plantejat a la Taula de diàleg social de pensions la necessitat que la segona fase de l’acord incorpori una referència expressa a la necessitat d’elevar les quanties d’aquestes pensions fins a aconseguir un nivell de suficiència i garantir aquesta de forma estructural en el llarg termini.

Per això, CCOO i UGT plantegem la necessitat que les pensions mínimes i les pensions no contributives s’incrementin de manera progressiva per sobre del que es revaloritzaran el conjunt de pensions fins a aconseguir un nivell de suficiència per a totes les persones pensionistes, mantenint en tot cas el diferencial de garantia que actualment estableix el sistema respecte dels àmbits contributiu i assistencial.

Ambdós sindicats hem reclamat així que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022, en coherència amb l’objectiu plantejat i sense perjudici de la concreció final d’aquesta matèria en la segona fase de la negociació sobre pensions, inclogui una primera actuació en aquest sentit i es prevegi respecte de les pensions mínimes i les pensions no contributives un mateix percentatge d’increment de les quanties superior a què amb caràcter general s’utilitzarà per a la revaloració del conjunt de pensions.

Comments are closed.