Guia d’aplicació de l’AIC 2018-2020

El 3 de setembre la UGT de Catalunya va signar l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC 2018-2020), juntament amb CCOO de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC i Fepime.

L’AIC és l’instrument que estableix el marc de la negociació col·lectiva en l’àmbit català i acorda els criteris generals de negociació i l’estructura dels convenis col·lectius que es negocien a Catalunya, criteris que després s’hauran de traslladar als convenis, ja siguin d’àmbit català, provincial o d’empresa.

Per facilitar-vos l’aplicació d’aquest acord en l’àmbit que ens és propi, el de la negociació col·lectiva, hem elaborat una guia d’aplicació que resumeix i simplifica el seu contingut.

Esperem que us sigui de gran utilitat i pugueu traslladar els acords presos i concretament les clàusules i recomanacions pactades als vostres convenis col·lectius.

Comments are closed.