La UGT de Catalunya acusa el Departament d’Educació de canviar el criteri i deixar ara a l’estacada milers de treballadors i treballadores dels serveis de menjador

Des del principi de l’estat d’alarma provocat per la Covid-19, la UGT de Catalunya hem demanat que la suspensió dels contractes públics no la paguessin els treballadors i treballadores, i que les administracions públiques es fessin càrrec dels salaris juntament amb la resta de danys i perjudicis ocasionats a les empreses.

Amb el Reial decert llei 8/2020 el Govern de l’Estat ja va recollir aquesta mesura, i a Catalunya, el decret llei 7/2020 també incloïa els salaris com a part dels danys i perjudicis. Però amb la modificació del decret llei 8/2020 el servei de menjador quedava exclòs i no tenia la possibilitat de reclamar els salaris ni els danys i perjudicis per no ser un servei pagat per l’administració, sinó pels pares i mares dels alumnes.

Per a compensar-ho, el Departament d’Educació va treure una resolució el 4 d’abril amb la qual articulava una subvenció per a cobrir els serveis de menjador. En aquesta resolució es recollia la compensació per a les empreses en funció dels menús que tinguessin a 1 de març. Ens sorprèn que ahir, 22 d’abril, la Subdirecció General de Gestió de Serveis a la Comunitat que depèn del Departament d’Educació hagi tret una nota aclaridora, en la qual diu que no compensarà els salaris dels treballadors i treballadores en les empreses que no hagin presentat ERTO i només compensarà els complements salarials pactats en les empreses que si han presentat un ERTO.

Des de la UGT de Catalunya no entenem aquest canvi d’actitud del Departament d’Educació i denunciem que aquesta postura va en contra del que reclamàvem, ja que penalitza a aquelles empreses que han decidit mantenir l’ocupació, els salaris i no han presentat ERTO.

Amb aquesta decisió el Departament d’Educació està perjudicant un col·lectiu de treballadors i treballadores molt precari, amb contractes a temps parcial, exercits fonamentalment per dones i joves, i perjudicant també empreses i fundacions que han fet un esforç econòmic important per a mantenir els ingressos dels treballadors i treballadores i no presentar ERTO pensant que la Generalitat l’anava a compensar igual que fa amb la resta de contractes públics.

Des de la UGT de Catalunya exigim al Departament d’Educació que si realment està preocupat per aquest col·lectiu busqui una solució ràpida i definitiva per a aquestes empreses que cobreixi els salaris dels treballadors i treballadores, perquè de no ser així, els està abocant a la suspensió dels seus contractes provocant-los una reducció importantíssima dels seus ingressos i un irreparable mal econòmic per a moltes famílies.

Comments are closed.