La UGT de Catalunya proposa la creació d’una ‘T-Treball’ per bonificar els desplaçaments a la feina

El nostre sindicat denuncia l’elevat cost econòmic i de temps que han d’assumir els treballadors per desplaçar-se fins als polígons d’activitat econòmica de la regió metropolitana de Barcelona.

Reivindiquem una xarxa de transport públic metropolitana que suposi una veritable alternativa a la mobilitat privada

La UGT de Catalunya ha presentat avui un informe sobre les dificultats d’accés dels treballadors i les treballadores als polígons d’activitat econòmica de la regió metropolitana de Barcelona (Barcelonès Nord, Hospitalet, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme) per la manca o deficiències del transport públic.

A l’informe, el nostre sindicat denuncia amb dades l’alt cost econòmic que representa per als treballadors i les treballadors desplaçar-se fins al seu lloc de treball en aquests polígons –sovint en un municipi o comarca diferent del de residència-, un cost sempre superior en transport públic que en vehicle privat. També incidim en la despesa de temps personal que aquests desplaçaments diaris suposen, així com les dificultats afegides o fins i tot impossibilitat que es les persones amb mobilitat reduïda per accedir amb transport públic al seu centre de treball.

Alguns exemples del cost mensual que suposa per a un treballador o treballadora el desplaçament des de Barcelona fins a diferents polígons de la regió metropolitana:

Despesa mensual en transport públic Despesa mensual en transport privat
Barcelona – Polígon Carretera del Mig de l’Hospitalet  330,88€ 298,10€
Barcelona – Polígon Badalona Sud 402,38€ 283, 14€
Barcelona – Polígon Almeda (Cornellà) 473,88€ 299, 86€
Barcelona – Polígon Santa Margarida (Terrassa) 692,56€ 508,86€
Barcelona – Polígon El Congost (Granollers) 621,06€ 591,58€
Barcelona – Polígon Pla d’en Boet (Mataró) 549, 56€ 486,64€

La despesa s’ha calculat a partir del cost directe per al treballador (bitllets de transport, peatges, combustibles) sumat al cost del temps invertit (cost mig de l’hora ordinària de treball a Catalunya = 13€/hora).

Davant d’aquestes dades de despesa, que en definitiva el que suposen és una important reducció del salari, la UGT de Catalunya reivindica, entre d’altres:

Més inversió pública per a crear una veritable xarxa de transport públic metropolitana. Des de la UGT de Catalunya reivindiquem una xarxa de transport públic metropolitana que suposi per a les persones treballadores una veritable alternativa a la mobilitat privada. L’actual xarxa, poc desenvolupada entre comarques i fins i tot entre municipis, no només limita, sinó que pràcticament obliga la persona treballadora a optar pel vehicle privat. A més, cal garantir que el transport públic és accessible per a tothom, també per a les persones amb mobilitat reduïda.

Reconeixement dels desplaçaments com a temps de treball. Ara mateix el temps de desplaçament al centre de treball no es computa com a jornada laboral, tot i que, de manera contradictòria, sí que es reconeixen els accidents laborals in itinere. Anar i tornar de la feina suposa sovint una important despesa de temps, cada cop més elevada, que afecta la conciliació de la vida personal i laboral. El nostre sindicat considera que el temps de desplaçament també hauria de ser quantificat com a temps de treball.

Retribució del cost dels desplaçaments. No pot ser que anar a treballar suposi una pèrdua de diners per als treballadors i les treballadors. Per això, des de la UGT de Catalunya demanem que patronal i administracions reconeguin aquesta despesa in itinere i que se li retorni al treballador. La proposta del nostre sindicat és la creació d’una “T-Treball” amb una bonificació important dels viatges a la feina en transport públic i també dels peatges en el cas de la inexistència o inviabilitat de l’us d’aquest per anar fins al centre de treball.

Comments are closed.