La UGT reclama polítiques adreçades a les dones per aconseguir una recuperació més justa i eficient

La UGT reclama polítiques adreçades a les dones per aconseguir una recuperació més justa i eficient.

La bretxa de gènere en les prestacions per desocupació s’agreuja després de la COVID-19.

  • La bretxa de gènere en las prestacions por desocupació es farà més gran després de la pandèmia. El sector de serveis, en el que s’inscriuen bona part dels serveis essencials, es caracteritzen per ser feminitzats, més precaris i amb pitjors salaris.
  • Les dones sónn majoria en els què han estat anomenats treballs de primera línia. En concret, les que treballen en Activitats Sanitàries i de Serveis Socials són majoria i suporten una bretxa salarial del 29,33% respecte als seus companys.
  • Les dones perceben ja ara menys prestacions contributives per desocupació que els homes i la seva quantia és un 18% menor. En canvi, representen més del 60% de les perceptores de prestacions d’inferior quantia. Només en el Programa d’Activació per a la Ocupació la bretxa és de 29,12 punts percentuals.
  • La UGT reclama polítiques centrades en reduir les bretxes per a assentar una recuperació el més eficient possible sense deixar a ningú enrere.

En aquest enllaç, podeu consultar l’informe Mujeres al frente, mujeres a la retaguardia. COVID-19, empleo y protección social elaborat per la UGT confederal.

Comments are closed.