L’Ajuntament de Barcelona es compromet a què en les properes adjudicacions dels equipaments culturals el salari de referència dels treballadors sigui el del conveni del lleure

A la reunió celebrada ahir amb els responsables de l’ICUB, els sindicats i les empreses de gestió cultural, l’Ajuntament s’ha compromès a prendre com a referència per a les noves licitacions el salari del Conveni del Lleure.

A la vegada, l’ Ajuntament prendrà com a base de treball per l’ elaboració d’un Codi de Bones pràctiques del Sector el document que han realitzat conjuntament sindicats i empreses. L’Ajuntament ens ha traslladat la seva intenció d’aplicar al  més aviat possible un Codi de Bones Pràctiques de la Cultura o integrar-lo a un acord general de tota la contractació pública que inclogui les especificitats del sector.

La taula de treball establerta entre treballadors i empreses continuarà treballant en la definició de categories professionals i de tasques, amb la finalitat d’incorporar-les al Conveni del Lleure, que en un futur immediat es convertirà en el marc de referència de les condicions laborals del Sector (subrogació, taules salarials, permisos…) fins que no existeixi un Conveni específic del Sector.

Des de la UGT veiem molt positiva aquesta disposició de l’Ajuntament, que pot ser l’inici de la regulació d’un sector tant castigat laboralment. Seguirem treballant des de la Plataforma de la Cultura per acabar amb la precarietat i vulnerabilitat en les condicions de treball i dignificar la professió.

Comments are closed.