Nova agressió a un Vigilant de Seguretat als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Ahir al vespre es va apunyalar a un vigilant de seguretat a l’estació de Ferrocarrils a Igualada. Condemnem l’agressió soferta, pel vigilant a Igualada lamentant-nos que s’estigui convertint en quelcom habitual, donant gràcies a que aquesta vegada després dels fets, es trobi en bon estat de salut, dins del que podria haver estat.

Els treballadors i treballadores, que vetllen per la seguretat i la vigilància dels usuaris i del bon funcionament del servei, es veuen increpades i atacades, com comentàvem, molt sovint i és necessari millorar la situació de seguretat del col·lectiu donat que aquestes agressions són cada cop més violentes.

Des de la FeSMC de la UGT de Catalunya reclamem el fet de legislar als treballadors i treballadores de vigilància.

Cal dotar als treballadors i treballadores, de la seguretat privada, de certes eines jurídiques que permetin la possibilitat d’actuar sense impediments legals com els que avui dia tenen. Avui dia, els vigilants i les vigilants es troben en una situació limitada en termes d’actuació davant de certes situacions i això es tradueix en l’impediment de poder fer res. És per això que hauríem de dotar de determinades capacitats a aquest sector i per fer-ho, cal legislar-ho.

És important que els treballadors i treballadores de ferrocarrils recuperem la consideració d’agents d’autoritat pel simple fet de poder emprendre mesures dràstiques contra les agressions que rebin les persones treballadores.

Aquest fet ha de servir perquè el Ministeri d’Interior, davant les sol·licituds de la UGT de Catalunya, per a reobrir un debat  sobre el model que es vol de la Seguretat Privada en aquest país, quan cada cop més s’està treballant en llocs públics i els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat no estan per a protegir la ciutadania per a evitar la comissió de delictes en aquests llocs públics.

Des del nostre sindicat considerem que és urgent iniciar un procés polític per aconseguir, a curt termini, com en molts altres països d’Europa ja compten, la figura d’agents policials dels ferrocarrils. Considerem molt necessari aquest perfil especialitzat en el nostre sector i reclamem, políticament, que es proporcioni aquesta seguretat, ja que la privada s’ha pogut comprovar que té certes carències per no tenir el reconeixement d’agent d’autoritat.

Comments are closed.