PROLONGACIONS DE JORNADA… UNS TENEN LA FAMA I ALTRES CARDEN LA LLANA

Les denúncies presentades per la FES UGT davant la Inspecció de Treball de Catalunya i que han comportat la intervenció en 14 centres de treball de la província de Barcelona de
Bankia han estat resoltes amb l’inici d’un procediment sancionador i amb l’emissió d’un
REQUERIMENT d’acompliment immediat i permanent a l’empresa.

El requeriment que s’exigeix a l’empresa comporta la implantació d’un adequat i efectiu
sistema de control i registre de les hores realitzades pels treballadors, l’abonament o
compensació de les hores extraordinàries realitzades, l’informe mensual i per escrit al
Comitè d’Empresa sobre el nombre d’hores extres, mesures per garantir la voluntarietat de
la prestació d’hores extraordinàries i la implantació de mesures a adoptar en matèria de
riscos laborals derivats de les avaluacions realitzades per l’empresa en els centres
inspeccionats i que s’han de dur a terme amb la participació dels delegats de prevenció.

L’actuació d’UGT a aquest procés evidencia el treball minuciós i efectiu realitzat pel nostre
Sindicat, allunyant-se d’actes propagandistes i escarafalls més freqüents en altres
sindicats que no porten a cap fi. Mentre a la UGT denunciem les jornades irregulars que
s’imposen, altres sindicats signen acords en alguna entitat per adaptar els horaris a les
insaciables pretensions de la patronal.

La FeS UGT de Catalunya té en marxa altres processos pendents de resolució:

· BANC POPULAR
· DEUTSCHE BANK
· BANC SANTANDER
· BANC BILBAO VIZCAYA
· BANC SABADELL.

Esperem que els futurs dictamens emesos per Inspecció de Treball segueixin en la
mateixa linia i ajudin a erradicar de socarrel aquesta lacra que fa tant temps que
arrosseguem.

UGT continuarà amb les seves actuacions, ferms i decidits en la defensa de les
condicions laborals dels treballadors i treballadores del Sector Financer.

ALLARGAR LA JORNADA ESCURÇA LA QUALITAT DE VIDA

Comments are closed.