Què cal fer en cas de símptomes lleus o infecció asimptomàtica per covid-19?

S’ha actualitzat la infografia Què cal fer en cas de símptomes lleus o infecció asimptomàtica per covid-19?

En aquesta, s’explica de forma esquemàtica el maneig de casos relacionats amb l’àmbit laboral en cas que una persona tingui símptomes lleus de covid-19 o tingui constància de ser positiu, però sense símptomes, a partir de l’aprovació de la nova Estrategia de vigilancia y control frente a covid-19 tras la fase aguda de la pandemia.

En primer lloc, es diferencien si es tracta de persones vulnerables o treballadors o treballadores  d’àmbits vulnerables. Les persones que no ho són, també, han d’extremar les precaucions, reduir tot el possible les interaccions socials, utilitzar  la mascareta de manera constant  i mantenir una higiene de mans adequada durant els 10 dies posteriors a l’inici de símptomes. Cal evitar especialment el contacte amb persones vulnerables i la participació en esdeveniments multitudinaris. Sempre que sigui possible i en cas que no sigui susceptible d’una incapacitat temporal, ja que la simptomatologia no impedeixi desenvolupar la feina amb normalitat, es recomana el teletreball. No està indicat fer una prova diagnòstica de covid-19 a les persones que tenen un resultat positiu en un test d’autodiagnòstic si no compleixen algun dels criteris d’indicació de realització de prova diagnòstica.

Si són persones vulnerables (60 anys o més, persones immunodeprimides, embarassades) o persones que treballen en àmbits vulnerables (centres sanitaris assistencials, centres sociosanitaris, centres de dia, centres penitenciaris i altres centres amb persones institucionalitzades) cal que es posi en contacte amb el seu centre d’atenció primària via telefònica o per La Meva Salut i romangui en el seu domicili fins que obtingui el resultat de la prova diagnòstica. Pel que fa a les persones asimptomàtiques, no poden acudir al seu centre de treball durant els primers 5 dies des de l’inici de símptomes o des de la data de diagnòstic. Després d’aquest període de temps, i sempre que hagin transcorregut 24 hores a partir de la desaparició de la febre o la persona presenti una millora dels símptomes, s’ha de fer una prova d’antígens i, si el resultat és negatiu, pot tornar a incorporar-se al seu lloc de treball. Si el resultat és positiu, cal repetir la prova cada 24 hores fins a obtenir un resultat negatiu per poder incorporar-se al seu lloc de treball. En el moment de la reincoporació, també ha d’extremar les precaucions com en el cas anterior.

Podeu consultar més informació a: Guia sindical: prevenció de riscos laborals i covid-19

Comments are closed.