Resum Conveni Col·lectiu Estatal d’Arts Gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i industries auxiliars 2014-2016

La FeS-UGT ha editat el resum dels articles més destacats del conveni amb les taules salarials corresponents a l’ any 2015 amb antiguitats. Ja ho podeu descarregar de la nostra pàgina web, en el apartat “Resum dels Convenis”.

Comments are closed.