Signat l’acord que fixa les condicions de l’expedient de regulació d’ocupació a Vodafone

El divendres 22 de febrer, finalitzat el termini de 30 dies que la legislació marca per al desenvolupament del període de consultes d’un ERO, es va signar l’acord que fixa les condicions de l’expedient obert pel Grup Vodafone el passat 24 de gener.

Ha estat un procés difícil, amb unes negociacions dures liderades en tot moment pels delegats de la UGT en el Grup, amb un 40% de la representativitat, i són, per tant, la secció sindical majoritària, que tenen el suport dels sectors i federacions tant estatals com territorials.

La UGT entén que el marc laboral que van fixar les diferents reformes laborals entorpeix l’acció de les forces sindicals, perquè en limita el paper negociador. La legislació, com la UGT ha dit moltes vegades, facilita la destrucció d’ocupació a les grans empreses. Les multinacionals amb el suport de grans bufets d’advocats, els altres grans guanyadors de la reforma, han perfeccionat la presentació d’ERO fins a fer del no acord la solució buscada.

Guiats pel realisme, la responsabilitat cap a la plantilla, assumint, en definitiva, el seu rol, els delegats de la UGT van informar els treballadors i treballadores, van promoure mobilitzacions –les més importants viscudes al Grup Vodafone-, van dissenyar propostes i les van defensar a la Taula.

Fruit d’aquest treball són les condicions que ha acabat acceptant l’empresa, entre les quals destaquem:

  • Una reducció de 198 persones en l’afectació, que ha passat d’un màxim de 1.198 a un màxim de 1.000.
  • Una voluntarietat que pot arribar a cobrir el 100% de la necessitat de sortides a nivell de Divisió Organitzativa i que, per tant, malgrat la possibilitat de veto que s’ha reservat la direcció, millora substantivament el 70% d’acomiadaments forçosos que l’empresa havia ofert, o el 100% d’acomiadaments forçosos de la seva primera proposta.
  • Indemnitzacions brutes de 50 dies de salari per any treballat, es prorrategen per mesos els períodes de temps inferiors a un any. A més, la plantilla amb salari fix igual o inferior a 28.000 euros bruts anuals, amb almenys 5 o més anys d’antiguitat, tindrà un complement d’indemnització de 6.000 euros. La suma total no podrà superar les 33 mensualitats. Es milloren els 32 dies per any treballat i les 20 mensualitats que l’empresa aplicaria en cas de no acord.
  • Un pla de prejubilacions per a les persones amb 55 anys complerts a 31 de desembre de 2019 i 10 o més d’antiguitat, que rebran una renda fixada en el 85% del salari fix net més el 50% net del seu salari variable. Igualment, l’empresa es compromet a finançar un Conveni Especial de la Seguretat Social que permeti mantenir les cotitzacions actuals als afectats. Tots dos conceptes s’estendran: fins als 63 anys per a persones amb 55 a 57 anys, fins als 64 anys per a persones amb 58 i 59 anys, fins als 65 anys per a persones amb 60 anys o més.
  • Garantia de no realització d’un ERE fins al 31 de març de 2021.
  • Garantia de no afectació per a persones amb un grau de de discapacitat igual o superior al 65%.

La UGT no compartirà mai que la destrucció d’ocupació és una solució vàlida als problemes de les empreses, mai no podrà considerar com a bo un acord que comporti acomiadaments forçosos, malgrat això, i donada la legalitat abans exposada, la UGT es congratula que les condicions siguin superiors a les que l’empresa havia presentat anteriorment.

Comments are closed.