Signat Pla d’Igualtat per a totes les empreses d’Abertis Autopistes

untitledEl passat 19 de maig va tenir lloc la signatura del Pla d’Igualtat per a totes les empreses de Abertis Autopistes  per part de la direcció i la part social, UGT i CCOO, tal com es va pactar en Capítol 10 del Conveni Col·lectiu.

Aquest Pla d’Igualtat pretén, a partir del diagnòstic realitzat de la situació en les diferents empreses, establir mesures concretes que condueixin a millorar i igualar el tracte rebut i les oportunitats laborals entre tots els col·lectius, amb especial atenció a la situación que es dóna entre homes i dones.

El Pla té diverses accions dividides en: 1) generals, que pretenen fomentar la cultura de la igualtat; 2) de comunicació, que estableixen criteris perquè aquesta es realitzi corregint hàbits dolents; 3) de foment de la igualtat d’oportunitats en l’ocupació i la promoció, incidint també en la formació i 4) de conciliació de la vida familiar i laboral.

Des d’UGT hem treballat per introduir  uns procediments de selecció de personal i promoció interna que permetin a tothom accedir en igualtat de condicions a les vacants que es produeixin, sense que prevalguin altres elements que no siguin els estrictament professionals.

També ens hem proposat augmentar el nivell de conciliació de tot el personal, introduint racionalitat en la flexibilitat que aplica l’empresa. Si bé és cert que el nostre objectiu anava més enllà del que ha quedat finalment reflectit en el Pla, valorem positivament haver aconseguit que els treballadors a temps parcial no iniciïn com a norma general períodes de vacances o de descans de finalització de setmana en torn de nit.

A més s’han introduït en el Pla d’Igualtat, mesures o accions per difondre els canals per denunciar la desigualtat o l’assetjament laboral  o bé altres suggeriments en matèria igualtat. Destacar també que, tal com ja s’establia en el Pla d’Igualtat de Invicat, en els supòsits d’embaràs, lactància i cura d’un menor fins als tres anys d’edat, a partir de 2017 es podrà sol·licitar adequació del torn de treball, com ja es realitza en aquesta Empresa.

Des d’UGT ens congratulem de la signatura d’aquest Pla d’Igualtat, sense oblidar que hem de seguir treballant per la igualtat i la conciliació a Abertis, ja sigui a través de la comissió específica, com, en breu, a través de la negociació col·lectiva. Felicitem a totes i tots els que han participat en aquest projecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*