Sindicats, empreses i administració acorden crear una taula de treball per a la redacció d’un conveni regulador del sector de la cultura

La Plataforma de la Cultura de la UGT de Catalunya, formada per treballadors de museus i centres culturals, denuncia la precarietat laboral del sector i demana un Conveni de la Cultura i un Codi de Bones Pràctiques en la subcontractació de serveis.

Arran de les converses que la Plataforma de la Cultura de la UGT de Catalunya ha mantingut amb diversos representants polítics i institucionals, s’han produït els primers passos imprescindibles per a trobar una sortida satisfactòria a les condicions de precarietat i vulnerabilitat en què es troben els treballadors i les treballadores del sector. En aquest sentit, des de la Plataforma valorem molt positivament la iniciativa presa per la comissionada de Cultura, Berta Sureda, i el seu equip de reunir el passat dia 26 de maig en una mateixa taula a administracions, empreses i sindicats per iniciar converses.

A partir d’aquesta primera trobada, els sindicats i les empreses del sector han acordat crear una taula de treball que assenti les bases per a la redacció d’un conveni regulador del sector i, juntament amb l’administració, l’establiment d’un codi de bones pràctiques. Sindicats i empreses es reuniran setmanalment i, un cop al mes, s’afegirà a les reunions l’Ajuntament de Barcelona.

Un cop escoltades les diferents parts implicades a la reunió de la setmana passada, entenem aquest primer pas com a un compromís ferm per part de tothom d’obrir les vies de negociació necessàries per a arribar als acords que reverteixin la situació actual.

Per a fer possible aquest procés, la Plataforma de la Cultura de la UGT de Catalunya creu imprescindible reiterar els següents punts:

  • Els marcs de referència que contemplem continuen essent un Conveni de la Cultura que sigui propi per a aquest sector i un Codi de Bones Pràctiques que garanteixi les condicions laborals i la qualitat de les tasques culturals.
  • Que la taula de treball estigui enfocada des del primer moment a definir no només continguts, sinó també a marcar un calendari que estableixi uns terminis d’elaboració i aplicació del Conveni i del Codi.
  • Acordar amb empreses i administració l’aplicació de mesures concretes que pal·liïn la situació d’ofegament dels treballadors abans no entrin en vigor el Conveni i el Codi.
  • Comptar amb totes les veus i fomentar la participació. Per tant, des de la Plataforma cridem a la inclusió de tots els sindicats en aquestes negociacions i animem a què aquests se sumin al procés iniciat de millora de les condicions dels treballadors i treballadores del sector.

En aquest enllaç trobareu un document amb més informació sobre la situació del sector i les reivindicacions de la plataforma:

http://www.ugt-cat.net/subdominis/premsa/Plataforma_cultura180516.docx

Comments are closed.