Sindicats i patronals urgim el Govern a desplegar la Llei de Formació i Qualificació Professionals

Es tracta d’una assignatura pendent que impacta negativament en la competitivitat de les empreses i en la millora de la qualificació de les persones.

A Catalunya portem més de tres anys de retard en el desplegament de la Llei 10/2015 de Formació i Qualificació Professionals. Un retard que des del nostre punt de vista no té justificació donat que és una llei pròpia de país i és una obligació del Govern de la Generalitat de Catalunya fer-la efectiva.

Fem tard per aprofitar de ple el cicle econòmic, per dotar de múscul l’ocupació i el teixit productiu mitjançant una formació professional de qualitat i amb reconeixement social i de les empreses, però ara és el moment d’aprofitar els forts consensos existents i que, entre d’altres, s’han fet palesos en la signatura del darrer Acord Interprofessional de Catalunya.

És urgent la constitució de la Comissió Rectora i l’Agència Pública per garantir la governança del sistema i el desplegament de tots els òrgans, instruments i serveis previstos a la llei. El Consell de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya ha de transformar-se amb les funcions que estableix la llei, en tant que òrgan de consulta i participació.

És indispensable un compromís ferm del Govern de la Generalitat, mitjançant els departaments competents, especialment Presidència, Ensenyament i Treball, Afers Socials i Famílies. El compromís dels agents socials ja hi és i així l’hem manifestat al Govern.

La UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya, Foment del Treball, Pimec i Fepime -organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya-,  fa molts anys que tenim el compromís d’impulsar els estudis de formació professional, el seu prestigi i donar resposta a les necessitats de perfils professionals que requereix el mercat de treball i garantir una oferta de cicles formatius que donin resposta a aquestes necessitats, al temps que millorem resultats per equiparar-nos als països de la Unió Europea referents i més avançats en aquesta matèria. És indispensable un fort impuls per revertir la situació, amb manca de persones formades en els nivells mitjos de qualificació, la no existència de Centres Integrats de Formació Professional, de centres amb capacitat d’innovació i que aportin valor afegit al sistema.

Reclamem al Govern que posi en marxa, sense més dilació:

  • La Comissió Rectora i l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals.
  • El Consell de Formació i Qualificacions Professionals.
  • Un calendari de la posada en marxa de la Llei, així com el seu encaix amb els instruments comuns entre l’àmbit educatiu i laboral, com són: el Sistema de prospecció de necessitats formatives; el d’Informació i orientació professional; el disseny d’un model de formació professional dual; la planificació de l’oferta formativa; el sistema d’avaluació i acreditació de competències; el desplegament territorial i sectorial i el sistema de seguiment i avaluació.
  • El pressupost i recursos humans necessaris per dur-ho a terme.

Comments are closed.