Convocades tres jornades de vaga al centre de treball d’Atento a Lleida per denunciar la falta de negociació de l’empresa

El Comitè d’Empresa d’Atento, amb majoria de la UGT, ha convocat tres jornades de vaga al seu centre de treball a Lleida, la primera aquest dilluns, 11 de febrer, que continuarà els dies 4 de març i 1 d’abril. El motius que han portat el Comitè d’Empresa d’Atento a convocar aquesta vaga són denunciar la sobrecàrrega de feina que ha d’assumir la plantilla per la manca de personal, la falta d’una formació suficient, la pressió que viu la plantilla davant Continua llegint

Anul•lat per l’Audiència Nacional un canvi de jornada en l’empresa Atento, impugnat per la representació dels treballadors

L’Audiència Nacional en la seva sentència de data 13/02/2017, anul·la un Acord de canvi de jornada en l’empresa Atento, per la manca absoluta de criteris selectius, especialment per a les treballadores amb jornada reduïda per guarda legal, o violència de gènere. Aquesta sentència de l’Audiència unifica doctrines molt interessants respecte a l’aplicació del principi d’igualtat i no discriminació per raó de sexe i els drets de conciliació. Els representants dels treballadors a l’empresa, que pertany al sector de Contact Center, Continua llegint