La asistencia al fisioterapeuta se considera como permiso retribuido en Grandes Almacenes

El Juzgado de los Social nº 4 de Cantabria, falla a favor de un trabajador de Carrefour, reconociéndole que la asistencia fisioterapeuta entra dentro del artículo 36 del Convenio de Grandes Almacenes. El Juzgado de lo Social estima la demanda interpuesta por el trabajador J.L.L.A. que presta servicios en Carrefour El Alisal, declarando que las 14 horas y 22 minutos invertidos en sesiones de fisioterapia por el demandante corresponden a licencia retribuida para asistir a consultorio médico. 1. El Departamento Continua llegint

HiperEroski informa de los avances en los traspasos de parte de sus centros a la francesa Carrefour

El 19 de octubre,  la dirección de Hipermercados Eroski se reunía con el Comité Intercetros de dicha empresa para dar cuenta de los avances y últimas noticias en relación a la operación de compra-venta de parte de sus centros de trabajo a la multinacional Carrefour. De lo explicado en la reunión, se desprende la normalidad y tranquilidad con la que se está llevando el proceso, un proceso que, recordemos, ha tenido como puntal el mantenimiento del empleo y de todas Continua llegint

SMC-UGT obté un nou representant al Comitè Intercentres de Carrefour

El mes de juny de 2014 es va constituir el nou Comitè Intercentres de Carrefour, tenint presents les dades electorals sindicals a 31 de desembre de 2014. El repartiment de representants va quedar fixat en 8 de Fetico, 3 de CCOO, 1 de UGT i 1 de Fasga. El criteri que va aplicar la majoria del Comitè Intercentres no va tenir en compte que diversos processos electorals havien estat impugnats i declarats nuls mitjançant laudes arbitrals i sentències judicials, la Continua llegint

L’Audiència Nacional falla que les modificacions substancials de les condicions de treball imposades a Carrefour tenen causa per haver signat FASGA i FETICO l’acord

L’Audiència Nacional estima parcialment les demandes en anul·lar la composició de la comissió de seguiment de l’Acord per excloure a SMC-UGT i a CCOO de la mateixa. Avui s’ha notificat la sentència de la Sala social de l’Audiència Nacional de 27 d’abril de 2015, que resol les demandes de conflicte col·lectiu interposades per SMC-UGT i per CCOO contra les mesures de modificació substancial de les condicions de treball avalades per l’Acord de l’empresa amb els sindicats FETICO i FASGA, i Continua llegint

UGT continua amb la impugnació de les modificacions substancials de jornada, torns i horaris pactats a Carrefour per Fetico i Fasga

la UGT va impugnar en solitari les mesures de distribució irregular de la jornada, que afectava a horaris i torns, i que l’empresa va imposar unilateralment a finals de desembre de 2014 per als calendaris de 2015. La demanda la va  presentar  UGT davant l’Audiència Nacional, tramitant-se simultàniament a l’obertura del període de consultes que va suposar l’acord final del 5 de febrer de 2015 subscrit per Fetico i Fasga. L’acord de Fetico i Fasga no solament procedeix a modificar Continua llegint

La fermesa i argumentació de UGT a les negociacions amb Carrefour, comença a donar fruits

La Unió General de Treballadors persegueix millorar els paràmetres del conveni col·lectiu i minimitzar la reforma laboral. A la darrera jornada de negociació que s’està duent a terme en el si d’aquesta companyia francesa el missatge de que tenim una oportunitat de millorar ha començat a calar tímidament. Si bé en les reunions precedents, la direcció de l’empresa seguia aferrant-se a l’aplicació pura i dura de la legislació actual (Conveni Col·lectiu o Estatut dels Treballadors), l’esdevingut en el dia d’ahir deixava entreveure certs canvis. Continua llegint

Carrefour pretén desregular les jornades emparant-se en el conveni col·lectiu i la reforma laboral

UGT defensa amb fermesa les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’empresa Carrefour. Després de gairebé dos anys d’horaris i torns que van portar a la plantilla de Carrefour el desgast, la sobrecàrrega de treball, la falta de conciliació personal i laboral i la manca d’uns principis mínims de descans de qualitat, pensàvem que la fi d’aquest malson estava a prop i que, després del nadal, la plantilla tornaria a recuperar les seves vides abans de l’acord del 2012. Continua llegint

Un nou article 41 a Carrefour

Independentment del que seria legal o no de les propostes de l’empresa, el que proposen representa a més d’una modificació substancial de les condicions de treball, el tenir-nos a disposició de l’empresa en qualsevol moment, sense tenir en compte que som persones amb una vida fora de l’empresa. Era d’esperar després de veure els últims quadres horaris lliurats per al primer trimestre de l’any, al·ludint a l’Art. 34.2 de l’I.T. Ja a la darrera reunió del passat mes de desembre, Carrefour no ho deixava gens Continua llegint