Prop de 130.000 autònoms i autònomes es beneficiaran des d’avui a Catalunya de la prestació extraordinària del cessament de l’activitat

Més de 129.300 autònoms i autònomes es beneficiaran des d’avui a Catalunya de la prestació extraodinària del cessament de l’activitat, l’únic mecanisme de protecció per als treballadors per compte propi, segons dades del Ministerior de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Finalment les mútues d’accident de treball han tramitat més de 150.000 sol·licituds, de les quals un 85% amb resolució favorable. Aquests treballadors i treballadores percebran una mitja de 670 euros i l’exempció del pagament de la quota mensual de 286 Continua llegint