CONSULTORIES TICS: EMPRESA SOPRA

Felicitar als companys/es de la Secció Sindical de l’UGT a l’empresa de Tics SOPRA Steria Barcelona, per haver guanyat el tema del Tiquets Restaurant, i, per fer una bona tasca d’acció sindical a la seva empresa. #ConveniTICdigne#ConveniConsultoria #ConvenioTICdigno#ConvenioConsultoria