Propostes de la UGT de Catalunya per fer front a les conseqüències socials provocades per l’emergència sanitària

Des de la Secretaria de Polítiques Socials hem elaborat un document que recull la nostra posció i propostes per tal de complementar les mesures que s’estan desenvolupant per fer front a les conseqüències socials d’aquesta crisi sanitària. El document recull propostes sobre els àmbits: pobresa i exclusió social habitatge i pobresa energètica serveis socials igualtat de tracte i no discriminació a les persones persones amb discapacitat famílies i infància Podeu consultar Propostes de la UGT de Catalunya per fer front Continua llegint