Els treballadors d’empreses multiserveis tenen pitjors salaris

Els treballadors d’empreses multiserveis, en la seva gran majoria, tenen pitjors salaris del que els correspondria si estiguessin acollits al conveni del sector corresponent. Encara que hi ha excepcions, les desigualtats salarials són un fet i, més o menys greus en funció de l’empresa multiservei. Així més de la meitat dels convenis d’empresa multiservei tenen una diferència mitjana de salaris del 31%. Aquesta és la principal conclusió de l’anàlisi fet per UGT: “Condicions salarials d’una mostra de convenis d’empresa multiserveis”. Continua llegint