La mesa negociadora de Body Bell analitza les causes presentades per l’empresa

Ahir 25 de maig va tenir lloc la segona reunió de la mesa de l’expedient d’extinció del Grup Body Bell, que ha dedicat la sessió a analitzar més en profunditat les causes econòmiques, organitzatives i productives sobre les quals l’empreses sustenta l’expedient. Quant a les causes econòmiques han començat dient que les vendes estan decreixent si no es tenen en compte les noves obertures de botigues. El marge brut no és suficient per suportar els costos, el resultat d’explotació manifesta un Continua llegint