VALORACIÓ EPA II TRIMESTRE 2017: 157.400 llars catalanes tenen els tots els seus membres actius en situació de desocupació i a 248.400 tots els assalariats ho són amb contracte temporal

La UGT de Catalunya denuncia que les dades absolutes no poden maquillar l’ocupació precària que es cera per donar resposta a les necessitats estacionals de la temporada estiuenca. Les dades de l’EPA del segon trimestre de l’any que coneixem avui situen la taxa d’atur a Catalunya en el 13,2%, amb 497.400 persones en situació de desocupació: 2,08 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 2,75 punts percentuals menys que el segon trimestre de l’any 2016. En termes absoluts, l’atur Continua llegint