Habilitació actuació Inspecció de Treball pel control de mesures de prevenció per prevenir la Covid-19 a les empreses

A partir del 9 de juliol, la Inspecció de Treball i Seguretat Social estarà habilitada per vigilar, requerir i estendre en cas d’incompliment actes d’infracció si no es compleixen mesures en els centres de treball per prevenir el contagi per COVID. Afecta també als tècnics habilitats per la Generalitat de Catalunya. S’ha aprovat en el Reial decret llei 26/2020 de 7 de juliol, en la disposició addicional dotzena que modifica el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de Continua llegint