Dret a permís retribuït votacions al Parlament de Catalunya

Compartim la normativa que regula el dret a permís retribuït si el dia de les votacions al Parlament de Catalunya coincideix amb horari laboral, i els permisos que tenen els membres de taula. Decret eleccions 27 de setembre