Signat Pla d’Igualtat per a totes les empreses d’Abertis Autopistes

El passat 19 de maig va tenir lloc la signatura del Pla d’Igualtat per a totes les empreses de Abertis Autopistes  per part de la direcció i la part social, UGT i CCOO, tal com es va pactar en Capítol 10 del Conveni Col·lectiu. Aquest Pla d’Igualtat pretén, a partir del diagnòstic realitzat de la situació en les diferents empreses, establir mesures concretes que condueixin a millorar i igualar el tracte rebut i les oportunitats laborals entre tots els col·lectius, amb Continua llegint

Signat el protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe a la comissió de seguiment del pla d’igualtat de Stradivarius

El passat dia 28, al centre de formació i ocupació d’Inditex a Madrid, va tenir lloc la reunió programada de la comissió per al seguiment i avaluació del Pla d’igualtat de Stradivarius. La reunió tenia fixats dos objectius principals, la posada en comú de l’anàlisi de diagnòstic (presentat en l’anterior reunió) i la signatura del protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. Quant al repàs de les dades, que en general reflecteixen la mateixa tendència dels diagnòstics anteriors, es Continua llegint

Nova reunió de seguiment del Pla d’Igualtat del Grup Vips

El 27 de novembre, a Madrid, ha tingut lloc una nova reunió de la Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat del Grup Vips. En aquesta reunió s’ha continuat amb el treball realitzat en els últims mesos, d’avaluació final de cadascun dels apartats del Pla. Hem abordat els apartats de Salut Laboral i Violència de gènere. Les qüestions més importants acordades són les següents: • Donat l’acord general en què es difonguin les normes de protecció de l’embaràs hem proposat a l’empresa que dins Continua llegint