La plantilla de Metro de Barcelona aprova la proposta de la direcció

La plantilla de Metro de Barcelona ha aprovat la proposta presentada per la direcció amb 346 vots a favor i 310 en contra. Els punts més rellevants que recull la proposta són els següents: Augment salarial de 32 euros mensuals de forma temporal fins la signatura del nou conveni. Aplicació del 90% de l’acord obtingut sobre contractació, això suposa que un nombre important de treballadors a temps parcial passaran a jornada complert i els temporals a tenir contractes indefinits. Qualsevol Continua llegint

La plantilla de Metro de Barcelona rebutja la proposta mediadora de la Direcció

L’àmplia majoria d’ambdues assemblees celebrades avui ha votat en contra. Els treballadors i les treballadores del Metro de Barcelona han rebutjat en assemblea la proposta mediadora de la direcció per mantenir la pau social un any i continuar la negociació del conveni. La majoria dels treballadors han votat en contra d’aquesta proposta en dues assemblees, una al matí i una altra a la tarda, celebrades del Casinet d’Hostafrancs. La Presidència de la mesa negociadora havia fet una proposta per a Continua llegint

UGT veu possible un acord després d’analitzar la proposta final de Vodafone

Vodafone ha plantejat una proposta final en una nova reunió emmarcada en el període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació que afecta a la citada empresa i a Ono. La proposta, en línies generals, es resumeix en els següents punts: •Reducció del nombre d’extincions dels contractes de treball. •Millora de les condicions econòmiques en els dos plans proposats: prejubilacions i baixes incentivades, així com l’ampliació de l’edat en les citades prejubilacions. •Ampliació del període de voluntarietat i del perímetre Continua llegint

Vodafone plantejarà una proposta formal que assumiria algunes de les reivindicacions de UGT

Després d’una nova reunió, celebrada ahir, entre Vodafone i les organitzacions sindicals dins del període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació plantejada per la citada entitat, UGT considera que el procés negociador podria sortir de l’anterior situació de bloqueig després de veure’s l’empresa forçada a estudiar vies alternatives que permetin la reducció del nombre d’afectats i buscar fórmules de voluntarietat per realitzar les extincions dels contractes de treball. Per UGT la negociació no pot avançar si l’empresa no atén Continua llegint