Resum de les Regles d’afectació del SMI 2019

Hem elaborat un resum de les Regles d’afectació de la nova quantia del SMI 2019, un cop entra en vigor del RD 1462/2018. Amb aquest document volem aclarir els dubtes que es puguin generar en referència a l’aplicació d’aquest decret. Resum de les Regles d’afectació del SMI 2019