UGT i CCOO posen, a la mesa de negociació del Conveni de Consultoria, l’accent en la necessitat que es pugui fer efectiva la conciliació

A la reunió de la mesa negociadora del dia 21 de febrer, UGT i CCOO vam presentar a la Patronal una proposta conjunta sobre Temps de Treball /Jornada en contestació a la seva.

Després de reiterar el nostre malestar per pretendre que la vida dels treballadors quedi supeditada a les necessitats del servei, els sindicats hem avançat en la direcció contrària, i posem l’accent en la necessitat que es pugui fer efectiva la Conciliació. La nostra proposta es resumeix en:

  • Jornada Anual: reducció de 8 hores en cada un dels anys de vigència del Conveni, a verificar en un dia més de vacances (24) i la progressiva ampliació de la jornada intensiva d’estiu fins a completar els mesos de Juliol i Agost.
  • Horari: reafirmem que és de dilluns a divendres a raó de 8 hores diàries. Considerem necessari regular també el treball en festius, festius especials, nocturnitat, torns, disponibilitats i guàrdies.
  • Flexibilitat horària: La flexibilitat com a possibilitat de fer efectiu el dret a la Conciliació. Per això, a cada empresa podrà acordar-se amb la RLT la possibilitat individual de flexibilitzar sobre els horaris generals, les hores d’entrada i sortida, la durada del menjar, o el gaudi de jornada continuada, sense modificar la durada total del temps de treball .
  • Jornada Irregular: L’Estatut dels Treballadors en el seu Art 34.2 ja estableix la possibilitat de distribuir irregularment una part de la Jornada (cosa que per a UGT és sempre puntual i temporal). Exigim regular en el Conveni el procediment a seguir en les empreses per poder implantar aquesta distribució:
    • En primer lloc, obrir un període de negociació amb la RLT, en el qual després d’acreditar la necessitat de flexibilitzar, es concretarà la seva durada i format, estipulant les formes de recuperació o compensació que corresponguin.
    • Si no hi ha pacte, l’empresa podrà distribuir amb les següents limitacions: com a molt fins a 1 hora sobre la jornada ordinària diària; preavís necessari d’un mes; no es podrà estar afectat més de 4 mesos naturals a l’any, encara que no siguin complets; no s’aplicarà als que estan en jornada reduïda, malalties greus, discapacitat, etc. Es compensarà en temps de descans. Si implica dinar o sopar, caldrà pagar-lo. Addicionalment, les hores de compensació a què es tingui dret, es gaudiran en el trimestre següent a la seva realització o com a molt abans del 31 de gener següent.
  • Vacances: Regular un procediment de sol·licitud de les vacances, que permeti la seva adequada planificació: contestació per escrit en 15 dies; si te les modifiquen després de acceptades es compensarà; a pares/mares divorciats se’ls tingui en compte el període en què tenen assignats els fills; matrimonis i parelles de fet, que treballin en una mateixa empresa, puguin coincidir en el període de vacances.

Com ja hem dit, les empreses disposen ja a l’Estatut dels Treballadors (gràcies a la reforma laboral) d’una eina per poder distribuir la Jornada quan hi hagi aquesta necessitat, i la Llei redirigeix ​​aquesta distribució al que regula el conveni i al pacte amb els representants dels treballadors. A més, deixa clar que no es poden superar els períodes mínims de descans, i determina que aquesta distribució ha de donar lloc a compensacions per les diferències entre la jornada realitzada i la durada màxima de la jornada ordinària.

És pel que UGT entén, molt necessari, arribar a regular tots aquests aspectes en el Conveni, especialment per evitar abusos en totes aquelles empreses on no hi ha RLT.

Com ja vam dir en el nostre anterior comunicat, la Patronal dóna a entendre que amb l’actual regulació no poden solucionar la seva necessitat de adaptar-se als serveis. Sembla desconèixer que aquest tema s’està solucionant ja, cas a cas, en la negociació amb les RLT, i quan no hi ha pacte, ho imposen.

El que realment pretén la Patronal, amb la seva proposta, és poder disposar de tot el nostre temps a la seva voluntat. Volen evitar la negociació amb la RLT i que qualsevol excés de temps que pugui derivar-se, en cap cas comporti la percepció d’hores extres, o hagi d’existir algun altre tipus de compensació. Volen convertir l’ irregular en l’ordinari, l’extraordinari en el normal.

D’altra banda, també ells van lliurar ahir la seva proposta de Vacances, Conciliació, i Teletreball: cap dia més de vacances, 1 dia més d’acumulació de permís de lactància i un text de teletreball proper a l’Acord Europeu. Ens sembla absolutament ridícul que en el tema de la Conciliació, aquesta sigui la seva única proposta: ampliar en 1 dia (fins a 16) el permís retribuït per acumulació de lactància, regulat en l’Art 40.1 de l’actual conveni.

És aquesta l’oferta d’una Patronal en les que les empreses presumeixen de rebre els premis Concilia i de tenir Distintius d’Igualtat atorgats per les administracions? ¿Que anuncien als quatre vents en els fòrums professionals que són empreses on es pot conciliar? ¡¡¡ Lamentable!!!  ¡¡¡No ho anem a Consentir !!!!.

Seguim pel mal camí en aquesta nova etapa de la negociació. Ho volen tot a canvi de res. Aquesta Patronal no recorda per què ens vam encallar anteriorment. Els interlocutors han canviat, però els missatges segueixen sent els mateixos. Però també UGT continua sent la mateixa i no canviarem.

Haurem de lluitar tots i totes, fent arribar forta la nostra veu i la nostra pressió a les empreses que estan darrere de l’AEC, i que són les responsables del comportament d’aquesta Patronal que elles mateixes integren. Aquest conveni no pot seguir estancat i cal donar-li una solució raonable. Volem veure les nostres retribucions incrementades i que millorin les nostres condicions.

Comments are closed.