VALORACIÓ ATUR ABRIL 2017: Les reformes laborals de la pobresa: Treballadors cada cop més precaris i aturats cada cop més desprotegits

atur-registrat-abril

El 68,83% del total de la contractació del mes d’abril ha estat temporal i al sector serveis.

El 73,72% dels aturats registrats (328.814 persones) cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res.

A Catalunya, el mes d’abril torna a baixar l’atur com a conseqüència de la Setmana Santa i se situa en 425.751 persones:

20.266 persones menys que al mes anterior (-4,54%) i 60.372 persones menys que ara fa un any (-12,42%).

L’atur també es redueix a l’Estat espanyol:

Hi ha 3.573.036 persones en situació d’atur, 129.281 persones menys (-3,49%) respecte al mes anterior i 438.135 persones menys (-10,92%) respecte al mateix període de l’any anterior.

L’atur baixa a totes les províncies:

 • Barcelona: ha baixat en 10.573 persones (-3,25%), 315.154 persones en situació d’atur.
 • Girona: 3.914 persones menys en atur (-9,20%) i 38.646 persones en situació d’atur.
 • Lleida: 1.461 persones menys (-6,19%) i 22.123 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: 4.318 persones menys en situació d’atur (-7,97%) i 49.828 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 12,26% de Barcelona i el 13,30% de Girona.

L’atur masculí s’ha reduït lleugerament més que el femení:

10.470 homes menys en situació d’atur (-5,20%), per 9.796 dones menys en situació de desocupació (-4%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 15,36% en el cas dels homes (34.638 aturats menys) i un 9,88% en les dones (25.734 dones aturades menys).

Es redueix també l’atur entre la població treballadora més jove:

El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 28.623 joves, 2.945 joves menys en situació d’atur que al mes anterior (-9,33%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 11,09%, amb 3.570 joves menys aturats.

L’atur entre la població estrangera desocupada també baixa i representa el 19,62% del total de l’atur:

Amb un total de 83.537 persones estrangeres en situació de desocupació, 5.685 persones menys que el mes anterior (-6,4%) i un 14,2% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, l’atur torna a reduir-se fonamentalment als serveis, amb 15.729 persones menys en situació d’atur (-5,07%).

També es redueix a la resta de sectors: a la indústria, amb 1.662 persones menys aturades (-3,11%); a l’agricultura, amb 1.153 persones menys desocupades (-10%); a la construcció, amb 1.055 persones menys en situació d’atur (-2,55%), i entre les persones sense ocupació anterior, amb 667 persones menys aturades (-2,26%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 34.831 persones menys (-10,58%); a la construcció, amb 10.363 persones menys (-20,42%); a la indústria, amb 9.640 persones menys (-15,68%); entre les persones sense ocupació anterior, amb 2.909 persones menys en situació d’atur, (-9,15%), i a l’agricultura, amb 2.629 persones menys (-20,21%).

Pel contrari, es redueix la contractació

Aquest mes s’han signat un total de 241.820 contractes, 20.801 contractes menys que al mes anterior (-7,92%). La contractació ha baixat únicament a la  província de Barcelona: 28.991 contractes menys que el mes anterior (-14,24%). A la resta de províncies la contractació s’ha incrementat: a Girona, s’han signat 2.995 contractes més que el mes anterior (+12,96%); a Lleida, 1.100 contractes més (+9,70%); i a Tarragona, 4.095 contractes més (+16,62%). Comparant  aquestes dades amb les del mes d’abril de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 3,81%, amb 8.879 contractes més, augmentant a totes les províncies, a excepció de Barcelona, on ha baixat un 1,35% (2.388 contractes menys).

Baixa la contractació indefinida i la temporal

S’han signat 34.034 contractes indefinits, 4.252 contractes menys que al mes anterior, amb una reducció d’un 11,11%, però 2.024 contractes indefinits més (+6,32%) que a l’abril de l’any anterior. La contractació indefinida representa el 14,07% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 207.786 contractes temporals, 16.549 menys que el mes anterior, amb un descens d’un 7,38%, però 6.855 contractes més que el mateix mes de l’any passat (+3,41%). El 85,93% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,40% de la contractació ha estat del sector serveis (194.425 contractes) i el 68,83% del total de la contractació del mes d’abril ha estat temporal i del sector serveis (166.449 contractes).

El 52,34% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (126.575 contractes), mentre que les dones han signat el 47,66% del total de la contractació (115.245 contractes).

Creix l’afiliació a la Seguretat Social

Aquest mes es comptabilitzen 3.254.091 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 42.015 persones (+1,31%) respecte al mes de març. Respecte al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 130.670 persones (+4,18%).

La taxa de cobertura de prestacions es redueix en més de 2 punts percentuals respecte al mes anterior i se situa en el 56,21%: 195.325 de les persones registrades a les oficines de treball, el 43,79%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 53,25% del total de les persones que reben una prestació: 133.489 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Torna a créixer el número de persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res, situant-se aquest mes en 328.814 persones. Aquesta xifra representa el 73,72% del total de l’atur registrat, 1,61 punts percentuals més que el mes anterior.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Un any més la Setmana Santa ve acompanyada per la reducció de l’atur i l’augment de l’afiliació a la seguretat social. Però també novament ens porta més precarietat laboral: més contractes temporals, parcials, de curta durada i amb salaris més baixos.

L’arribada del bon temps, l’increment del turisme i l’inici de les campanyes agràries són característiques d’aquest mes d’abril i sinònim de l’estacionalitat del nostre mercat de treball.

Per tot això, la UGT de Catalunya no pot fer una valoració positiva de les dades d’atur i contractació que hem conegut avui. La UGT de Catalunya defuig dels discursos triomfalistes dels governs i les patronals que parlen de la crisi en passat, alhora que celebren l’increment dels beneficis i els guanys empresarials sense que aquests hagin repercutit ni un cèntim en els salaris dels treballadors i treballadores del nostre país.

Al contrari, cada cop més es defineix més clarament el perfil de la persona treballadora que, tot i tenir una feina remunerada, presenta un sou de pobresa i perpetua les seves dificultats per arribar a final de mes.

L’ocupació creada en cap cas és ocupació de qualitat, com el cas de les empreses de serveis integrals, que ofereixen llocs de treball a sectors estratègics amb salaris fins a un 40% per sota del conveni sectorial.

Per una altra banda, les persones en situació d’atur estan més desprotegides i compten amb menys recursos per sobreviure.

Comparant les dades d’aquest mes amb les d’abans de l’inici de la crisi tornem a situar la realitat tal i com és:

 

INDICADORS Març’07 Març’17
Persones en situació d’atur 248.659 425.751 177.092
Homes en situació d’atur 100.958 190.897 89.939
Dones en situació d’atur 147.701 234.854 87.153
Joves en situació d’atur 22.267 28.623 6.356
Contractes signats 209.617 241.820 32.203
Contractes indefinits 36.990 34.034 -2.956
Contractes temporals 172.627 207.786 +35.159
Temporalitat 82,35% 85,93% +3,57pp  
Afiliats a la Seguretat Social 3.417.060 3.254.091 -162.969
Cobertura de prestacions (Març’07-Març’17) 81,42% 56,21% -25,21pp
% No cobren prestacions (Març’07-Març’17) 18,58% 43,79% +25,21pp
 • En l’actualitat hi ha gairebé 177.092 persones més en situació d’atur.
 • Hi ha 162.969 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim 6.356  joves més en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • La temporalitat és 3,57 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en més de 25 punts percentuals.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.
 • L’impuls de mesures actives urgents per fomentar el creixement econòmic i un nou model productiu que generi més ocupació i de qualitat.
 • L’increment del SMI fins al 60% del salari mig, tal com marca la Carta Social Europea, situant-lo en 1.000 euros.
 • L’aplicació del conveni de sector a les persones treballadores contractades per empreses de serveis integrals per tal d’evitar “l’explotació laboral legal” de treballadors i treballadores.
 • La persecució del frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasòries d’aquesta mala praxis.
 • L’increment de les mesures de control de la contractació i invertir recursos al Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.