VALORACIÓ ATUR ABRIL 2021: Encara hi ha gairebé 30.000 persones més en situació d’atur que ara fa un any i més de 136.000 persones continuen en ERTO: 38.092 ho estan des de la primera onada

L’efecte Setmana Santa, la relaxació de les restriccions a la mobilitat i la flexibilització d’algunes restriccions permeten reduir l’atur i augmentar la contractació.

Creixen els expedients d’extinció presentats durant el primer trimestre de l’any i que suposen l’acomiadament de 5.732 persones, de les quals 3.484 al sector de la indústria.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes d’abril a Catalunya:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades destacades:

Atur

 • 497.185 persones en situació d’atur. Es redueix en 8.715 persones en relació al mes anterior (-1,72%), però són 29.375 persones més que ara fa un any (+6,28%).
 • A l’Estat espanyol l’atur també es redueix, situant-se en 3.910.628 persones, amb un decrement intermensual de 39.012 persones (-0,99%), però un creixement interanual de 79.425 persones (+2,07%).
 • L’atur baixa a totes les províncies: a Barcelona en 6.268 persones (-1,71%), a Tarragona en 1.086 persones (-1,76%), a Girona en 982 persones (-1,98%) i  a Lleida en 379 (-1,38%). Però interanualment l’atur s’ha incrementat a totes les províncies: +19.980 persones a Barcelona (+5,86%), +3.595 persones a Lleida (+15,31%), +2.991 persones a Girona (+6,55%) i +2.809 a Tarragona (+4,87%).
 • En nombres absoluts, l’atur decreix més entre els homes (-5.059 homes, -2,22%) que entre les dones (-3.656 dones, -1,32%). Interanualment, en termes absoluts, l’augment de l’atur femení (+18.959, +7,43%) ha estat superior al masculí (+10.416 homes, +4,90%). Les dones representen el 55,16% del total de l’atur.
 • 38.970 joves estan en situació d’atur. Respecte al mes anterior, l’atur juvenil decreix en 1.288 persones (-3,20%), però interanualment l’atur juvenil continua creixent: +3.547 joves (+10,01%).
 • 256.002 persones majors de 45 anys es troben en situació d’atur, amb una reducció de 1.879 persones respecte al març (-0,73%), però amb un increment interanual de 20.674 persones (+8,79%). Representen el 51,49% del total de l’atur a Catalunya.
 • L’atur entre les persones estrangeres, se situa en 116.590 persones, amb 1.746 persones menys intermensualment, però +19.296 persones més que ara fa un any. Representen el 23,45% del total de l’atur.
 • L’atur es redueix fonamentalment als serveis, amb 7.387 persones menys en situació d’atur (-1,99%). A la indústria l’atur decreix en 1.068 persones (-2,10%), a la construcció en 417 persones (-1,10%), i a l’agricultura en 265 persones (-2,27%). Per contra l’atur puja entre les persones sense ocupació anterior (+422 persones). Interanualment l’atur s’incrementa en tots els sectors, destacant els serveis, amb 18.485 persones més en situació de desocupació (+5,35%), i les persones sense ocupació anterior, amb 9.331 persones més (+36,87%).

Afiliació a la seguretat social

 • Aquest mes creix l’afiliació a la seguretat social, amb 21.928 persones cotitzants més que al març (+0,65%), i també augmenta en relació a l’abril del 2020 amb 88.118 llocs de treball més (+2,66%). En total 3.398.065 persones ocupades cotitzen a la seguretat social a Catalunya.

Contractació

 • S’han signat un total de 197.798 contractes, 1.021 menys que al març (-0,51%), però 102.943 més que ara fa un any (+108,53%). La contractació s’ha reduït aquest mes perquè a la província de Barcelona s’han signat 3.261 contractes menys que al mes anterior. Per contra, a la resta de províncies la contractació intermensual s’ha incrementat: Lleida, 922 contractes més, Tarragona, 862 contractes més, i Girona 456 contractes més. Interanualment s’han registrat més contractes a totes les províncies.
 • 31.670 contractes indefinits signats, 4.989 menys que al març (-13,61%), però 19.817 contractes més que ara fa un any (+167,19%).
 • Puja la contractació temporal: s’han signat 166.128 contractes temporals, 3.968 contractes més intermensualment (+2,45%), i 83.126 contractes temporals més que l’any passat (+100,15%). La contractació temporal representa el 83,44% del total de la contractació.
 • Del total de contractes signats, el 74,36% ha estat del sector serveis (147.082 contractes). El 61,79% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (122.212 contractes).
 • El 52,63% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (104.096 contractes) i el 47,37% dones (93.702 contractes).

Expedients de regulació temporal d’ocupació

 • Del total d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) presentats en la primera onada de la pandèmia Covid-19, 38.092 persones encara es troben en situació d’ERTO a Catalunya (6.053 menys que el mes anterior). D’elles, 23.875 es troben en situació d’ERTO per força major.
 • A més, 98.467 persones també estan en situació d’ERTO com a conseqüència de la pròrroga d’aquest mecanisme per donar resposta a la segona onada de la Covid-19 (15.261 menys que el mes anterior). D’aquestes, 6.068 persones estan en ERTO per impediment, 47.822 persones per limitació, 37.601 persones són de sectors especialment afectats (CNAE annex) i 6.976 formen part de la cadena de valor dels àmbits més castigats.
 • En total, aquest abril, 136.559 catalans i catalanes estan afectats per un ERTO, el que suposa una desafectació de 21.314 persones treballadores respecte al mes anterior.
 • De les persones que continuen en situació d’ERTO, 92.205 persones tenen el contracte suspès i 44.354 estan en un ERTO parcial.
 • En l’actualitat, de les persones en situació d’ERTO a Catalunya, 67.194 són dones (49,21%) i 69.365 homes (50,79%).

Protecció social

 • De les persones en situació d’atur, 275.321 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 54,42%.
  – 158.012 persones cobren una prestació contributiva
  – 117.309 persones cobren una prestació no contributiva.
 • 230.579 persones no cobren prestacions per desocupació (el 45,58% del total de l’atur registrat).
 • Aquest mes, 204.888 persones a Catalunya són perceptores de prestació contributiva per ERTO Covid-19.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La reducció de l’atur i l’augment de la contractació del mes d’abril estan condicionades, en gran mesura, per l’efecte de la Setmana Santa, l’aixecament de les restriccions a la mobilitat fins al nivell de comunitat autònoma, i la flexibilització d’algunes restriccions de les activitats no essencials, com a l’hostaleria, amb la reobertura de la restauració als centres comercials des del 26 d’abril.

Les dades d’aquest mes, comparades amb les de fa un any, són positives si tenim en compte que l’abril de 2020 va ser el mes més dur del confinament, amb la paralització de l’activitat econòmica del país i el tancament temporal de moltes empreses, llevat les activitats essencials, l’increment de l’atur en més de 50.000 persones, la pèrdua de gairebé 90.000 llocs de treball, i amb més de 700.000 persones afectades per un ERTO.

Però l’abril de 2021 ens mostra que encara hi ha gairebé 30.000 persones més en situació d’atur i que més de 136.000 persones continuen en ERTO, de les quals, 38.092 persones ho estan des de la primera onada de la covid-19. A més hi ha més atur femení, més atur juvenil, més atur entre les persones majors de 45 anys i més atur entre les persones estrangeres que ara fa un any.

Els ERTO continuen sent una eina fonamental per suavitzar l’impacte de la crisi sobre l’ocupació i evitar més acomiadaments. Han servit per protegir a més de 1,3 milions de persones treballadores a Catalunya i és necessària la seva continuïtat i adaptació fins a que es reactivi totalment l’activitat econòmica a tots els sectors.

Alertem, però que a Catalunya, entre els mesos de gener a març de 2021,  5.732 persones treballadores han estat acomiadades mitjançant un expedient de regulació d’ocupació (ERO), 5.389 persones més que gener-març 2020 (343 persones afectades per un ERO). 3.484 persones del sector de la indústria, 2.177 persones del sector dels serveis i  71 de la construcció (sense incloure els procediments resolts des del Ministeri de Treball que afecten a més d’una Comunitat Autònoma).

I ens continua preocupant l’increment de les desigualtats socials i la cronificació de la pobresa, que s’acarnissa amb les persones més vulnerables: les dones, el jovent, les persones més grans de 45 anys, les persones en situació d’atur de llarga durada i molt llarga durada i les que ja no cobren prestacions per desocupació.

Una vegada iniciat i consolidat el ritme de vacunació, és necessari recuperar l’agenda social, paralitzada per l’arribada de la pandèmia, i és urgent la formació d’un govern a Catalunya que apliqui les polítiques necessàries per atendre les necessitats de les persones, reactivar l’economia, recuperar els drets laborals perduts i construir un millor país.

I per assolir aquests objectius la UGT de Catalunya reclamem:

 • Uns pressupostos socials, amb més inversió pública, recuperant i superant els nivells de 2010, previ a les retallades, capaços de fer front a les necessitats de les persones i les empreses amb més dificultats.
 • Una distribució de la riquesa més equitativa i una fiscalitat suficient per afrontar l’emergència derivada de la pandèmia i assegurar la sostenibilitat i millora de l’estat de benestar.
 • La derogació immediata de les reformes laborals dels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per a la sortida de la crisi econòmica, on els salaris i les condicions laborals dignes i el treball de qualitat siguin els fonaments sobre els quals construir un nou model de mercat laboral.
 • La derogació de la reforma de les pensions del 2013, i apostar per un model públic de pensions, per garantir definitivament la sostenibilitat del sistema de pensions i el poder adquisitiu de les persones pensionistes.
 • L’impuls de polítiques de reactivació econòmica, que ens dirigeixen cap a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, capaç de generar ocupació de qualitat, amb un nou Pacte nacional per a la indústria i un pla de xoc per al sector del turisme.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupació i tot el sector públic en general, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector públic.
 • La utilització dels fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència europeus i els Next Generation com a estímul per impulsar un canvi de model productiu. S’ha de garantir que arribin a la ciutadania, que són generadors d’ocupació de qualitat i que només les empreses que demostrin la seva responsabilitat social hi puguin accedir.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins al 60% del salari mitjà del país, d’acord amb la Carta Social Europea, per evitar salaris per sota del llindar de la pobresa, millorar el poder adquisitiu de les persones treballadores i activar l’economia del nostre país.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • L’impuls d’un pla de xoc contra la sinistralitat i el compliment per part de les empreses i les administracions de l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.
 • Millorar i agilitar la tramitació de les prestacions per desocupació contributives i assistencials. Augmentar la capacitat de resposta de la renda garantida de ciutadania (RGC), millorar la seva coordinació amb l’ingrés mínim vital (IMV) i agilitar el pagament de les ajudes a les persones treballadores en ERTO amb baixos ingressos i fixes discontinus.
 • Unes polítiques actives d’ocupació d’impacte directe sobre les persones treballadores més afectades per aquesta crisi, amb itineraris personalitzats, incrementant el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats, per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones.

Comments are closed.