VALORACIÓ ATUR GENER 2017: El 71% dels aturats registrats al SOC (323.635 persones) cobren una prestació màxima de 426 Euros o ja no cobren res

Infografia sobre l’atur registrat de gener: persones en situació d’atur sense cobertura.

Les dades de l’atur del mes de gener mostren un mercat laboral altament estacional. L’afiliació a la Seguretat Social ha baixat en 31.068 persones respecte al mes anterior.

Catalunya inicia el 2017 incrementant l’atur, i se situa en 453.923 persones

Són 278 persones més que el mes anterior (+0,06%), però 64.157 persones menys que l’any passat (-12.38%).

L’atur també creix a l’Estat espanyol

3.760.231 persones en situació d’atur, 57.257 persones més (+1,55%) respecte al mes anterior, però 390.524 persones menys (-9,41%) respecte al mateix període de l’any anterior.

L’atur s’ha incrementat a totes les províncies a excepció de Barcelona, on ha baixat en 449 persones (-0,14%) i 330.276 persones en situació d’atur.

  • Tarragona: on més ha crescut, amb 470 persones sense feina més (+0,85%) i 55.600 persones en situació d’atur.
  • Lleida: 154 persones més en atur (+0,66%), i 23.525 persones en situació d’atur.
  • Girona: 103 persones més en situació d’atur (+0,23%) i 44.522 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 10,80% de Tarragona i el 12,89% de Barcelona.

Aquest mes l’atur s’ha reduït entre els homes, però entre les dones s’ha incrementat

950 homes menys en situació d’atur (-0,46%), però 1.228 dones més aturades (+0,50%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 15,29% en el cas dels homes (37.325 aturats menys) i un 9,79% en el de les dones (26.832 dones aturades menys).

Torna a augmentar l’atur entre la població treballadora més jove

El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 29.534 joves, 2.076 joves més en situació d’atur que el mes anterior (+7,56%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 11,71%, amb 3.917 joves menys aturats.

La població estrangera desocupada es redueix i representa el 19,55% del total de l’atur

Amb un total de 88.729 persones estrangeres en situació de desocupació, 14.133 persones menys que el mes anterior (-13,7%), i un descens també d’un 13,7% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, l’atur s’ha incrementat als serveis, amb 2.668 persones més en situació d’atur (+0,85%), i entre les persones sense ocupació anterior, amb 215 persones més aturades (+0,81%). A l’agricultura l’atur s’ha reduït en 464 persones (-4,05%), a la indústria en 695 persones, (-1,24%) i a la construcció en 1.446 persones (-3,27%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 35.287 persones menys (-9,99%); a la construcció, amb 11.676 persones menys (-21,44%); a la indústria, amb 10.873 persones menys (-16,43%); entre les persones sense ocupació anterior, amb 3.944 persones menys en situació d’atur, (-12,79%) i a l’agricultura, amb 2.377 persones menys (-17,79%).

Augmenta la contractació

Aquest mes s’han signat un total de 226.590 contractes, 1.739 contractes més que el mes anterior (+0,77%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies, a excepció de Barcelona, on s’han signat 766 contractes menys que el mes anterior (-0,43%). A Girona s’han signat 943 contractes més que al mes anterior (+5,47%), a Lleida, 309 contractes més (+2,79%), i a Tarragona, 1.253 contractes més (+6,19%). Comparant  aquestes dades amb les del mes de gener de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 11,68%, amb 23.696 contractes més, augmentant a totes les províncies.

S’han signat 32.223 contractes indefinits, 5.910 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un 22,46%, i d’un 16,92% respecte el mes de gener de l’any anterior. La contractació indefinida representa el 14,22% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 194.367 contractes temporals, 4.171 menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 2,10%, però un increment d’un 10,86% respecte al mateix mes de l’any passat. El 85,78% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 77,11% de la contractació ha estat del sector serveis (174.730 contractes) i el 65,60% del total de la contractació del mes de gener ha estat temporal i del sector serveis (149.091 contractes).

El 52,59% dels contractes del mes de gener els han signat homes (119.166 contractes), mentre que les dones han signat el 47,41% del total de la contractació d’aquest mes (107.424 contractes).

L’afiliació a la seguretat social cau

Aquest mes es comptabilitzen 3.158.369 persones afiliades a la Seguretat Social, una reducció de 31.068 persones (-0,97%) respecte al mes de desembre. Respecte al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 120.106 persones (+3,95%).

La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 58,91%

186.401 de les persones registrades a les oficines de treball, el 41,09%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 51,35% del total de les persones que reben una prestació: 137.234 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

323.635 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 71,34% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya no podem valorar les dades de l’atur que coneixem avui de manera positiva: novament iniciem un any amb increment de l’atur i, tot i l’augment de la contractació, es redueix el número de persones afiliades a la seguretat social.

Les dades no ens poden portar a engany: no estem millor que abans ni hem recuperat el que hem perdut amb les retallades i les reformes laborals imposades.

Comments are closed.