VALORACIÓ ATUR MARÇ 2017: El 72% dels aturats (326.196 persones) cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res

El nostre mercat de treball continua la senda de la precarietat, sense símptomes de recuperació ni de canvi de model. L’ocupació que es genera continua sent estacional, temporal, parcial, amb contractes de curta durada i amb salaris baixos

Al març l’atur es redueix a Catalunya per segon mes consecutiu, i se situa en 446.017 persones:

6.325 persones menys que el mes anterior (-1,40%) i 53.974 persones menys que ara fa un any (-10,79%).

L’atur també es redueix a l’Estat espanyol:

3.702.317 persones en situació d’atur, 48.559 persones menys (-1,29%) respecte al mes anterior i 392.453 persones menys (-9,58%) respecte al mateix període de l’any anterior.

L’atur baixa a totes les províncies a excepció de Lleida, on s’ha incrementat en 110 persones (+0,47%) i 23.584 persones en situació d’atur.

 • Barcelona: ha baixat en 2.772 persones (-0,84%) 325.727 persones en situació d’atur.
 • Girona: 1.891 persones menys en atur (-4,25%), i 42.560 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: 1.772 persones menys en situació d’atur (-3,17%) i 54.146 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 7,64% de Tarragona i el 11,76% de Barcelona.

L’atur s’ha reduït més entre els homes que entre les dones:

3.743 homes menys en situació d’atur (-1,82%), per 2.582 dones menys en situació de desocupació (-1,04%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 13,88% en el cas dels homes (32.451 aturats menys) i un 8,09% en les dones (21.523 dones aturades menys).

Es redueix lleugerament l’atur entre la població treballadora més jove:

El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 31.568 joves, 165 joves menys en situació d’atur que el mes anterior (-0,52%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 5,59%, amb 1.869 joves menys aturats.

Es redueix també lleugerament la població estrangera desocupada i representa el 20% del total de l’atur:

Amb un total de 89.222 persones estrangeres en situació de desocupació, 606 persones menys que el mes anterior (-0,7%) i un 11% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, l’atur torna a reduir-se fonamentalment als serveis, amb 5.553 persones menys en situació d’atur (-1,76%); a la indústria, amb 1.066 persones menys aturades (-1,95%), i a la construcció, amb 695 persones menys desocupades (-1,65%). Pel contrari, l’atur s’ha incrementat entre les persones sense ocupació anterior en 799 persones (+2,78%) i a l’agricultura, amb 190 persones més desocupades (+1,68%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 28.608 persones menys (-8,45%); a la construcció, amb 11.115 persones menys (-21,15%); a la indústria, amb 9.688 persones menys (-15,33%); entre les persones sense ocupació anterior, amb 2.364 persones menys en situació d’atur, (-7,41%) i a l’agricultura, amb 2.199 persones menys (-16,01%).

Puja la contractació

Aquest mes s’han signat un total de 262.621 contractes, 40.252 contractes més que el mes anterior(+18,10%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies: Barcelona, amb 27.918 contractes més (+15,90%); a Girona, s’han signat 5.491 contractes més que al mes anterior (+31,17%); a Lleida, 1.302 contractes més (+12,98%); i a Tarragona, 5.541 contractes més (+29,01%). Comparant  aquestes dades amb les del mes de març de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 15,28%, amb 34.808 contractes més, augmentant a totes les províncies, a excepció de Tarragona, on ha baixat un 0,83% (205 contractes menys).

S’han signat 38.286 contractes indefinits, 5.372 contractes més que al mes anterior, amb un increment d’un 16,32%, i 5.176 contractes més (+15,63%) que al març de l’any anterior. La contractació indefinida representa el 14,58% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 224.335 contractes temporals, 34.880 que el mes anterior, amb un increment d’un 18,41%, i 29.632 contractes més que el mateix mes de l’any passat (+15,22%). El 85,42% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 79,44% de la contractació ha estat del sector serveis (208.621 contractes) i el 67,57% del total de la contractació del mes de març ha estat temporal i del sector serveis (177.466 contractes).

El 52,71% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (138.415 contractes), mentre que les dones han signat el 47,29% del total de la contractació (124.206 contractes).

Creix l’afiliació a la Seguretat Social

Aquest mes es comptabilitzen 3.212.076 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 31.118 persones (+0,98%) respecte al mes de febrer. Respecte al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 119.846 persones (+3,88%).

La taxa de cobertura de prestacions es redueix gairebé 2 punts percentuals respecte el mes anterior i se situa en el 58,24%: 188.889 de les persones registrades a les oficines de treball, el 41,76%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 52,12% del total de les persones que reben una prestació: 137.307 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Creix el número de persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res, situant-se aquests mes en 326.196 persones. Aquesta xifra representa el 72,11% del total de l’atur registrat, gairebé 1,5 punts percentuals més que el mes anterior.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya, tot i la reducció de l’atur, no podem valorar positivament totes aquestes dades: el març és tradicionalment un mes “benèvol” amb les dades de l’atur, i sol presentar reducció del número de persones en situació de desocupació, increment de la contractació i de l’afiliació a la seguretat Social, associat a la proximitat a la Setmana Santa i a l’inici del bon temps.

No hem de perdre de vista però, que la temporalitat creix més que la contractació indefinida i que la protecció per desocupació s’està reduint: aquest mes la taxa de cobertura de prestacions cau gairebé en dos punts percentuals i les persones que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res s’ha incrementat en gairebé 1,5 punts percentuals.

Comparant les dades d’aquest mes amb les d’abans de l’inici de la crisi tornem a situar la realitat tal i com és:

INDICADORS Març’07 Març’17
Persones en situació d’atur 254.720 446.017 +191.297
Homes en situació d’atur 104.183 201.367 +97.184
Dones en situació d’atur 150.537 244.650 +94.113
Joves en situació d’atur 23.831 31.568 +7.737
Contractes signats 241.506 262.621 +21.115
Contractes indefinits 43.795 38.286 -5.509
Contractes temporals 197.711 224.335 +26.624
Temporalitat 81,87% 85,42% +3,56pp  
Afiliats a la Seguretat Social 3.403.062 3.212.076 -190.986
Cobertura de prestacions (Feb’07-Feb’17) 77,08% 58,24% -18,84pp
% No cobren prestacions (Feb’07-Feb’17) 22,92% 41,76% +18,84pp
 • En l’actualitat hi ha gairebé 200.000 persones més en situació d’atur.
 • Hi ha 190.986 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim 7.737  joves més en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • La temporalitat és 3,56 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en més de 18 punts percentuals.

El nostre mercat de treball continua la senda de la precarietat, sense símptomes de recuperació ni de canvi de model. L’ocupació que es genera continua sent estacional, temporal, parcial, amb contractes de curta durada i amb salaris baixos.

I cada vegada ens trobem més persones treballadores que són pobres, amb treballs més precaris i amb situació de més vulnerabilitat, i persones en situació de desocupació més desprotegides i amb menys recursos per sobreviure.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant: 

 • La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.
 • L’impuls de mesures actives urgents per fomentar el creixement econòmic i un nou model productiu que generi més ocupació i de qualitat.
 • L’aplicació del conveni de sector a les persones treballadores contractades per empreses de serveis integrals per tal d’evitar “l’explotació laboral legal” de treballadors i treballadores.
 • La persecució del frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasòries d’aquesta mala praxis.
 • L’increment de les mesures de control de la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • L’increment del SMI fins al 60% del salari mig, tal com marca la Carta Social Europea, situant-lo en 1.000 euros.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

atur-registrat-març-2

Comments are closed.