VALORACIÓ ATUR OCTUBRE 2018: A l’octubre s’han necessitat gairebé 31 contractes per cada nova afiliació a la Seguretat Social

La precarietat continua i augmenta l’atur entre la gent jove, les persones majors de 45 anys i les persones immigrades

167.920 persones aturades (el 44% de les registrades a les OTG) no  cobren prestació o subsidi per desocupació, un 15% més

Principals dades d’atur i contractació al mes d’octubre a Catalunya:

Aquest mes destaquem:

 • L’atur creix a Catalunya en 10.853 persones (+2,85%) i se situa en 391.197 persones. Interanualment l’atur s’ha reduït en 23.874 persones (-5,75%).
 • També s’incrementa l’atur a l’Estat espanyol, amb 52.194 persones més respecte al mes anterior. Catalunya és la segona comunitat autònoma on més puja l’atur per darrera d’Andalusia.
 • Creix la contractació (+52.561 contractes signats) i l’afiliació a la Seguretat Social (+10.733 persones afiliades).
 • Però alertem que, tot i que aquest mes d’octubre s’han signat 331.766 contractes, un 18,83% més que al mes anterior, només s’han generat 10.733 nous llocs de treball. S’han necessitat gairebé 31 contractes per cada nova afiliació a la seguretat social.
 • Destaquem l’augment de l’atur juvenil d’aquest mes en 2.385 joves (+8,79%) però alertem que l’atur juvenil també s’ha incrementat interanualment en 73 joves (0,25%).
 • S’incrementa també l’atur entre les persones majors de 45 anys, en 3.594 persones més en situació d’atur (+1,76%) respecte al mes anterior. Aquest col·lectiu representa el 53,25% del total de l’atur.
 • Augmenta també l’atur entre les persones immigrades, en 5.352 persones més (+7,3%) respecte al mes anterior, amb 78.766 persones immigrades en situació de desocupació, que representen el 20,13% del total de l’atur. Interanualment la població estrangera en situació d’atur s’ha reduït en 4.749 persones (-5,7%).
 • L’atur masculí i el femení s’incrementen de manera similar respecte al mes anterior, però interanualment, es redueix més entre els homes que entre les dones. Les dones representen el 56,92% de l’atur del mes d’octubre.
 • L’atur s’ha incrementat a tots els sectors a excepció de la construcció, on s’ha reduït en 591 persones (-1,81%).
 • Puja la contractació respecte el mes anterior i interanualment. S’han signat més contractes indefinits (+4.610 contractes), però molts més contractes temporals (+47.951 contractes). La contractació d’aquest d’octubre continua essent imminentment temporal: el 84,94% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 81,06% de la contractació ha estat del sector serveis (268.930 contractes) i el 68,64% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (227.724 contractes).
 • Torna a créixer l’ús del contracte de recolzament a emprenedors, que contempla un període de prova de 364 dies: aquest octubre s’han signat 7.809 contractes, el 15,63% del total de la contractació indefinida, amb un increment del 27,33% respecte al mes anterior i un increment interanual del 36,21%.
 • El 51,38% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (170.453 contractes). Les dones han signat el 48,62% del total de la contractació (161.313 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 55,85%. Així, 167.920 de les persones registrades a les oficines de treball (el 44,15%) no cobren prestació o subsidi per desocupació, un 15,19% més que al mes anterior.
 • El 45,23% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (96.074 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 69,41% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (263.994 persones).

Les dades d’aquest mes encara estan lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi. En comparació amb l’octubre de 2007:

 • Encara tenim 133.185 persones més en situació d’atur.
 • Tenim 3.245 joves més en situació d’atur.
 • Hi ha 36.879 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tot i que se signen més contractes, se signen menys indefinits i més temporals.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en gairebé 30 punts percentuals.

La UGT de Catalunya continua reclamant:

 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat, amb un canvi de model productiu basat en una política industrial, que inverteixi en innovació, formació i coneixement.
 • Impulsar la contractació indefinida i la jornada completa, el registre de la jornada i el control horari a les empreses, com a eines de lluita contra el frau de la contractació temporal, la contractació parcial fraudulenta i involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.
 • Reforçar el diàleg social per garantir uns salaris dignes, traslladant a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’AIC. Reclamem que cap conveni estigui per sota dels 14.000 euros anuals, i un SMI de 1.000 euros, al mateix nivell que l’europeu, per recuperar la capacitat adquisitiva de les persones treballadores.
 • Impulsar una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de major estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora, amb l’objectiu de garantir la protecció de les persones que perden la feina.
 • Establir unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat, que esdevinguin serveis permanents en el temps i no vinculades a convocatòries, i un servei públic d’ocupació amb més recursos humans i econòmics.
 • Derogar, de manera immediata, les reformes laborals imposades, perquè han fracassat estrepitosament i només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball.

Comments are closed.