Valoració atur Octubre 2016: El mercat laboral català consolida la precarietat també fora de temporada estival: 7 de cada 10 contractes a l’octubre han estat temporals i al sector serveis

Cal perseguir i sancionar les empreses en la utilització fraudulenta de la contractació temporal

La taxa de cobertura de prestacions baixa fins al
 54%: 204.989 aturats no cobren prestació ni subsidi per desocupació

Per segon mes consecutiu, l’atur puja a Catalunya.

En aquesta ocasió, en 7.325 persones i situa el nombre de persones desocupades registrades a les oficines de treball de SOC en 458.406 persones, un increment d’un 1,62% respecte al més anterior i un descens d’un 12,44% (-65.122 persones en situació d’atur) comparat amb ara fa un any.

 L’atur també puja a l’Estat espanyol

3.764.982 persones en situació d’atur, 44.685 persones més (+1,20%) respecte al mes anterior, i 411.387 persones menys (-9,85%) respecte al mateix període de l’any anterior.

L’atur s’ha incrementat a totes les províncies

 • Barcelona: 1.375 persones més en situació d’atur, +0,41% i 336.908 persones aturades.
 • Girona: 2.398 persones aturades més, +5,83% i 43.509 persones en situació d’atur.
 • Lleida: 1.704 persones més en atur, +7,82% i 23.496 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: 1.848 persones més en situació d’atur, +3,51% i 54.493 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 10,60% de Girona i el 12,86% de Barcelona.

L’atur s’ha incrementat fonamentalment entre els homes,

amb 4.429 homes més en situació d’atur (+2,17%). Entre el sexe femení l’atur s’ha incrementat en 2.896 dones, (+1,17%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 15,40% en el cas dels homes (37.873 aturats menys) i un 9,82% en el de les dones (27.249 dones aturades menys).

Augmenta l’atur entre la població treballadora més jove

El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 30.852 joves, 1.505 joves més en situació d’atur que el mes passat (+5,13%). Respecte l’any passat, els joves en situació d’atur s’ha reduït d’un 12,83%, amb 4.539 joves menys aturats.

La població estrangera desocupada representa el 19,40% del total de l’atur

Amb un total de 88.924 persones estrangeres en situació de desocupació, 4.262 persones més que el mes anterior (+5%), i un descens d’un 13,2% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, l’atur s’ha incrementat a tots els sectors a excepció de la construcció:

 • Serveis: 6.482 persones més en situació d’atur (+2,10%)
 • Agricultura: 1.293 persones més en atur (+12,20%)
 • Persones sense ocupació anterior: 102 persones aturades més (+0,35%).
 • Indústria: 62 persones més en situació d’atur (+0,11%).
 • A la construcció l’atur s’ha reduït en 614 persones (-1,35%).

 

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 37.522 persones menys (-10,62%), a la construcció, amb 11.483 persones menys (-20,41%), a la indústria, amb 10.705 persones menys (-15,83%), entre les persones sense ocupació anterior, amb 3.069 persones menys (-9,54%) i a l’agricultura, amb  2.343 persones menys en situació d’atur (-16,46%).

Baixa la contractació, tant la indefinida com la temporal

Aquest mes s’han signat un total de 267.442 contractes, 14.490 contractes menys que al mes anterior (5,14%). La contractació s’ha reduït a totes les províncies, a excepció de Tarragona, on s’han signat 2.037 contractes més que el mes anterior (+7,53%). A Barcelona s’han signat 9.162 contractes menys que al mes anterior

(-4,29%), a Girona, 3.125 contractes menys (-12,69%), i a Lleida, 4.240 contractes menys (-25,47%). Comparant  aquestes dades amb les del mes d’octubre de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 3,92%, amb 10.091 contractes més, augmentant a totes les províncies.

S’han signat 36.152 contractes indefinits, 2.819 contractes menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 7,23%. Respecte el mes d’octubre de l’any anterior, aquesta s’ha incrementat en un 9,94%. La contractació indefinida representa el 13,52% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 231.290 contractes temporals, 11.671 menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 4,80%, i un increment d’un 3,04% respecte al mateix mes de l’any passat. El 86,48% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,94% de la contractació ha estat del sector serveis (216.462 contractes) i el 69,64% del total de la contractació del mes d’octubre ha estat temporal i del sector serveis (186.258 contractes).

El 51,70% dels contractes del mes d’octubre els han signat homes (138.280 contractes), mentre que les dones han signat el 48,30% del total de la contractació d’aquest mes (129.162 contractes).

Puja l’afiliació a la seguretat social

Aquest mes es comptabilitzen 3.184.436 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 5.858 persones (+18%) respecte al mes de setembre, i 125.135 persones més (+4,09%) respecte al mateix període de l’any anterior.

La taxa de cobertura de prestacions baixa fins el 54,56%

204.989 de les persones registrades a les oficines de treball, el 45,44%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 53,22% del total de les persones que reben una prestació: 130.973 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

335.962 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 74,48% del total de l’atur registrat.

 Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Per segon mes consecutiu i novament el mes d’octubre s’incrementa el nombre de persones en situació d’atur a Catalunya, tal i com succeeix des de l’any 2008.

Els efectes de la fi de la temporada turística continuen fent-se sentir al nostre mercat de treball aquest mes: puja l’atur i baixa la contracció. Tot i això, la nova contractació que es realitza continua sent majoritàriament temporal i precària.

Creix l’atur juvenil, resultat també de la finalització dels contractes d’estiu, i gairebé el 90% del nou atur prové el sector serveis.

Alertem també que aquest mes ha baixat el nivell de protecció de les persones en situació d’atur: s’incrementen les persones que no cobren prestacions, el 45,44% del total de l’atur registrat, i persones que cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res, gairebé el 75% de l’atur registrat.

Comparant les dades d’aquest mes amb les de l’any 2008, observem que encara estem molt lluny de la recuperació:

INDICADORS Oct’2008 Oct’2016
Persones en situació d’atur 377.999 458.406 +80.407
Homes en situació d’atur 189.474 208.117 +18.643
Dones en situació d’atur 188.525 250.289 +61.764
Contractes signats 231.313 267.442 +36.129
Contractes indefinits 40.954 36.152 -4.802
Contractes temporals 190.359 231.290 +40.931
Afiliats a la Seguretat Social 3.355.527 3.184.436 -171.091
Cobertura de prestacions (Ag’08) 77,62% 54,56% -23,06p.p
Ingressos màxims 426 euros (Ag’08) 40,35% 74,48% 34,13p.p
% No cobren prestacions (Ag’08) 22,38% 45,44% 23,06p.p
 • El nombre de persones en situació de desocupació continua sent molt elevat.
 • Tot i que se signen més contractes, se signen més temporals i menys indefinits.
 • Més de 170.000 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Estem a més de 23 punts percentuals de la cobertura de prestacions per desocupació.
 • S’ha incrementat en 34 punts percentuals les persones que tenen uns ingressos màxims de 426 euros i gairebé en 23 punts percentuals les que no cobren prestacions.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya, continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.
 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en sectors més estables i  amb més qualitat.
 • Fomentar la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la competitivitat, la investigació i el desenvolupament d’aquelles empreses que tinguin menys contractes temporals.
 • Aplicar mesures eficaces per a perseguir el frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques per tal de dissuadir aquesta mala praxis.
 • Incrementar les mesures de control de la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • L’impulsar el salari  mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.