VALORACIÓ DADES ATUR FEBRER: L’atur augmenta entre dones, joves i immigrants en un mercat de treball on la precarietat ja és estructural

Infografía: L’atur augmenta entre dones, joves i immigrants en un mercat de treball on la precarietat ja és estructural.

Aquest mes s’han signat 4.221 contractes menys que al mes anterior que el mes anterior. Únicament s’ha incrementat a Barcelona, per l’efecte MWC

Al mes de febrer l’atur s’ha reduït a Catalunya, i se situa en 452.342 persones.

Són 1.581 persones menys que el mes anterior (-0,35%) i 57.895 persones menys que l’any passat (-11,35%).

L’atur també es redueix a l’Estat espanyol: 3.750.876 persones en situació d’atur, 9.355 persones menys (-0,25%) respecte al mes anterior, i 402.110 persones menys (-9,68%) respecte al mateix període de l’any anterior.

L’atur baixa a totes les províncies a excepció de Tarragona, on s’ha incrementat en 318 persones (+0,57%) i 55.918 persones en situació d’atur.

 • Barcelona: ha baixat en 1.777 persones (-0,54%) 328.499 persones en situació    d’atur.
 • Girona: 71 persones menys en atur (-0,16%), i 44.451 persones en situació d’atur.
 • Lleida: 51 persones menys en situació d’atur (-0,22%) i 23.474 persones aturades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 9,16% de Girona i el 11,94% de Barcelona.

L’atur s’ha reduït entre els homes, però s’ha incrementat entre les dones: 1.635 homes menys en situació d’atur (-0,79%), però 54 dones més aturades (+0,02%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 14,25% en el cas dels homes (34.081 aturats menys) i un 8,79% en el de les dones (23.814 dones aturades menys).

Torna a augmentar l’atur entre la població treballadora més jove: El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 31.733 joves, 2.199 joves més en situació d’atur que el mes anterior (+7,45%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 8,55%, amb 2.968 joves menys aturats.

S’incrementa també la població estrangera desocupada i representa el 19,86% del total de l’atur: Amb un total de 89.828 persones estrangeres en situació de desocupació, 1.099 persones més que el mes anterior (+1,2%), però es redueix un 12,1% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, l’atur s’ha reduït fonamentalment als serveis, amb 2.436 persones menys en situació d’atur (-0,77%), a la indústria, amb 706 persones menys aturades (-1,28%) i a la construcció, amb 649 persones menys desocupades (-1,52%). Pel contrari, l’atur s’ha incrementat entre les persones sense ocupació anterior en 1.849 persones (+6,88%) i a l’agricultura, amb 361 persones més desocupades (+3,29%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 31.368 persones menys (-9,04%); a la construcció, amb 10.992 persones menys (-20,69%); a la indústria, amb 9.903 persones menys (-15,36%); entre les persones sense ocupació anterior, amb 3.094 persones menys en situació d’atur, (-9,72%) i a l’agricultura, amb 2.538 persones menys (-18,29%).

Cau la contractació

Aquest mes s’han signat un total de 222.369 contractes, 4.221 contractes menys que el mes anterior(-1,86%). La contractació únicament s’ha incrementat a Barcelona, amb 70 contractes més (+0,04%). A Tarragona s’han signat 2.392 contractes menys que al mes anterior (-11,13%), a Lleida, 1.343 contractes menys (-11,81%), i a Girona, 556 contractes menys (-3,06%). Comparant  aquestes dades amb les del mes de febrer de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 3,24%, amb 6.976 contractes més, augmentant a totes les províncies.

S’han signat 32.914 contractes indefinits, 691 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un 2,14%, i 2.364 contractes més (+7,74%) que el mes de febrer de l’any anterior. La contractació indefinida representa el 14,80% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 189.455 contractes temporals, 4.912 menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 2,53%, però 4.612 contractes més que el mateix mes de l’any passat (+2,50%). El 85,20% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 79,67% de la contractació ha estat del sector serveis (177.163 contractes) i el 67,64% del total de la contractació del mes de febrer ha estat temporal i del sector serveis (150.407 contractes).

El 52,20% dels contractes del mes de febrer els han signat homes (116.084 contractes), mentre que les dones han signat el 47,80% del total de la contractació d’aquest mes (106.285 contractes).

Creix l’afiliació a la Seguretat Social

Aquest mes es comptabilitzen 3.180.957 persones afiliades a la Seguretat Social, un increment de 22.588 persones (+0,72%) respecte al mes de gener. Respecte al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 120.560 persones (+3,94%).

La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 60,03%: 181.454 de les persones registrades a les oficines de treball, el 39,97%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 51,11% del total de les persones que reben una prestació: 139.261 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

320.715 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 70,65% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya, tot i la reducció de l’atur, no podem valorar positivament les dades que coneixem avui: el febrer és un mes inestable en relació a les dades de l’atur i la contractació i novament la celebració a Barcelona del congrés de la telefonia mòbil, el Mobile World Congress, ha estat un factor important per a la reducció de l’atur.

En aquest sentit, la província de Barcelona ha absorbit pràcticament la totalitat de la  reducció de l’atur d’aquest mes. Aquest fet coincideix amb la reducció de l’atur de manera majoritària al sector dels serveis i amb l’increment de la contractació en aquest sector, tot i la reducció de la contractació en el seu conjunt.

Volem alertar que l’atur entre les dones, l’atur juvenil i l’atur entre les persones immigrants s’ha incrementat respecte el mes de gener.

I recordem també que l’atur registrat  no només es redueix perquè les persones troben feina, sinó que aquest no comptabilitza a aquelles que deixen de renovar la demanda d’ocupació perquè ja no cobren prestacions, les persones que suspenen la demanda perquè marxen a l’estranger en recerca d’oportunitats laborals, les persones en situació d’atur que realitzen cursos de formació per a l’ocupació gestionats pel SOC o les persones estrangeres que retornen al seu país d’origen davant la falta d’expectatives de trobar una feina. Per tant, també hi ha menys gent que en busca.

L’optimisme de les dades d’aquest mes es refreda si les comparem amb les que teníem abans de la crisi:

 

INDICADORS Febrer’07 Febrer’17
Persones en situació d’atur 261.348 452.342 +194.759
Homes en situació d’atur 110.261 205.110 +98.819
Dones en situació d’atur 151.087 247.232 +95.940
Joves en situació d’atur 25.508 31.733 +7.373
Contractes signats 246.577 222.369 +7.072
Contractes indefinits 51.724 32.914 -5.672
Contractes temporals 194.853 189.455 +12.744
Temporalitat 79,02% 85,20% +3,12 pp  
Afiliats a la Seguretat Social 3.343.824 3.180.957 -187.895
Cobertura de prestacions (Gen’07-Gen’17) 75,10% 60,03% -17,11 pp
% No cobren prestacions (Gen’07-Gen’17) 24,90% 39,97% +17,11pp
 • En l’actualitat hi ha gairebé 200.000 persones més en situació d’atur. 
 • Hi ha 187.895 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim 7.373  joves més en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • La temporalitat és 3,12 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en més de 17 punts percentuals.

       L’escenari actual és un mercat de treball precari, que s’està convertint en estructural, amb contractes temporals, parcials, de curta durada i amb baixos salaris, que no contribueixen a la sortida de la crisi de les persones treballadores, ni de les que tenen feina, ni de les que en busquen.

Estem davant un mercat de treball que no genera ocupació de qualitat i que ha minvat clarament el poder adquisitiu de les persones treballadores, incrementant la bretxa salarial i les diferències entre classes.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.
 • L’impuls de mesures actives urgents per fomentar el creixement econòmic i un nou model productiu que generi més ocupació i de qualitat.
 • Aplicar mesures eficaces per a perseguir el frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasòries d’aquesta mala praxis.
 • Incrementar les mesures de control de la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.
 • Incrementar el SMI fins al 60% del salari mig, tal com marca la Carta Social Europea, situant-lo en 1.000 euros.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.