VALORACIÓ EPA 1rTRIMESTRE: El mercat de treball no es recupera dels efectes de la crisi i la precarietat domina tant l’ocupació com la desocupació

Cal una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, amb millores que vagin més enllà del que proposa el Govern de l’Estat amb la Renda complementària de Desocupació de la Seguretat Social

Animem a la participació en les manifestacions del Primer de Maig sota el lema ‘Ara ens toca a nosaltres! Igualtat. Millor ocupació. Salaris més alts. Pensions dignes’

El primer trimestre de l’any 2018 s’inicia a Catalunya amb 458.700 persones en situació de desocupació i amb una taxa d’atur del 12,19%, segons les dades de l’EPA. 0,44 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 3,09 punts percentuals menys que el primer trimestre de l’any anterior.

Principals dades:

 • Catalunya és la comunitat autònoma on, en termes absoluts, més s’ha reduït l’atur: 20.600 persones menys que el trimestre anterior (-4,30%), tot i que en termes interanuals l’atur s’ha reduït en 118.000 persones (-20,46%).
 •  A l’Estat espanyol la taxa d’atur se situa en el 16,74%, amb 3.796.100 persones en situació de desocupació, 29.400 persones més que el trimestre anterior (+0,78%), però  458.900 persones menys ara fa un any (-10,78%).
 • Població activa: 3.761.900 persones, 33.500 persones menys respecte al trimestre passat (-0,88%), i 12.700 persones menys en relació al mateix període de l’any anterior (-0,34%).
 • Taxa d’activitat: 61,0%, 0,7 punts percentuals menys que el trimestre anterior, i 0,80 punts menys que l’any anterior.
 • Població ocupada: 3.303.300 persones, 12.900 persones menys respecte al trimestre anterior (-0,39%), però 105.400 persones més que ara fa un any (+3,30%).
 • Taxa d’ocupació: 53,5%, 0,4 punts percentuals menys que el trimestre anterior, però 1,21 punts percentuals més que l’any anterior.
 • Taxa de temporalitat: se situa aquest trimestre en el 20,91%, 0,15 p.p. superior a la de fa un any.
 • Taxa de parcialitat14,19%, 0,21 punts percentuals més que el trimestre anterior.

 Per províncies:

 • Barcelona: taxa d’atur del 11,55%, amb 322.400 persones desocupades.
 • Girona: taxa d’atur del 14,04%, amb 52.000 persones desocupades.
 • Lleida: taxa d’atur del 10,56%, amb 21.600 persones desocupades.
 • Tarragona: taxa d’atur del 15,83%, amb 62.700 persones desocupades.

 Segons el sexe:

 • 11.200 dones menys en situació d’atur respecte al trimestre anterior i 64.600 menys respecte al mateix trimestre del 2017. En l’actualitat 231.600 dones estan en situació d’atur i la taxa d’atur femenina se situa aquest trimestre en el 12,96%.
 • L’atur s’ha reduït en 9.500 homes respecte al trimestre anterior, i en 53.500 homes respecte a l’any anterior. Hi ha 227.000 homes en situació d’atur i la taxa d’atur masculina se situa en el 11,49%, 1,47 punts percentuals inferior la taxa femenina.

Població jove:

La taxa d’atur juvenil se situa en el  29,53%, 17,3 punts percentuals més que la taxa d’atur general, amb un total de 79.200 joves en situació de desocupació.

Població estrangera:

El nombre de persones estrangeres en situació de desocupació s’ha reduït en 11.400 persones respecte al trimestre anterior, situant-se en 119.100 persones, tot i que respecte l’any anterior s’ha reduït en 30.500 persones. Representen el 25,96% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors:

Aquest trimestre s’han destruït un total de 12.900 llocs de treball: 6.400 llocs de treball a la construcció, 5.600 llocs de treball als serveis, i 3.000 llocs de treball a la indústria. Per contra, s’han creat 2.100 llocs de treball a l’agricultura.

Interanualment, s’han creat 105.400 llocs de treball: 42.700 als serveis, 55.800 a la indústria i 7.100 a la construcció, mentre que a l’agricultura s’han destruït 100 llocs de treball.

Amb totes aquestes dades, estem encara molt lluny dels nivells d’ocupació d’abans de la crisi:

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Per a la UGT de Catalunya, tot i les dades positives, l’EPA d’aquest trimestre torna a reflectir l’estacionalitat i precarietat del nostre mercat de treball, que encara no es recupera dels efectes de la crisi i les polítiques recessives instaurades amb les reformes laborals.

La precarietat domina tant l’ocupació com la desocupació. Per una banda, l’ocupació que es crea és cada vegada més temporal, de més curta durada, amb parcialitat no voluntària, falsos autònoms i noves formes de treball atípic. Per una altra banda, es redueix la cobertura en prestacions socials de les persones que han perdut la seva feina, s’incrementa l’atur de molt llarga durada i la situació dels joves i les persones majors de 55 anys continuen sense solució davant la ineficàcia de les polítiques.

La UGT de Catalunya demana impulsar la contractació indefinida per lluitar contra el frau de la contractació temporal, fomentar la contractació a jornada completa, penalitzant la contractació parcial fraudulenta i involuntària, i fer efectiu el registre de la jornada i el control horari a les empreses, per evitar les jornades extenses i hores extraordinàries no compensades.

Reclamem un veritable pla de xoc contra l’atur, així com garantir la protecció social, reforçant les prestacions per desocupació, juntament amb polítiques actives d’ocupació públiques. En aquest sentit, és imprescindible una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, sense que aquesta suposi un enduriment dels requisits d’accés, ni redueixi la seva durada, i que millori les quanties de les prestacions, entre altres aspectes, més enllà del que proposa el Govern de l’estat amb la Renda complementària de Desocupació de la Seguretat Social (RED), que en cap cas dóna resposta a les necessitats reals de les persones beneficiàries d’aquestes prestacions.

Exigim la reposició dels drets de les persones treballadores i la derogació de les reformes laborals que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball.

Cal impulsar la demanda per fiançar el creixement econòmic, incrementant les rendes del treball, els salaris i les pensions i reorientar les polítiques econòmiques, amb mesures expansives i un repartiment de la riquesa més equitatiu.

Hem d’apostar per un canvi de model productiu, basat en una política industrial que inverteixi en innovació, formació i coneixement, i que generi treball de qualitat.

Amb tot això, la UGT de Catalunya anima a les persones treballadores i a la ciutadania en general a participar en les manifestacions del Primer de Maig del proper dimarts, Dia Internacional del Treball, convocades arreu de Catalunya, sota el lema “ARA ENS TOCA A NOSALTRES. Igualtat. Millor ocupació. Salaris més alts. Pensions dignes”.

Comments are closed.