Valoració IPC Desembre: L’estancament de l’economia fa necessari un augment dels salaris

Desembre tanca amb una variació positiva de l’IPC anual a Catalunya, que se situa en el 0,3%, mentre la taxa espanyola tanca amb un 0% de variació. Quant a la variació mensual respecte el mes de novembre, aquesta és d’un -0,3% a Espanya i un -0,1% a Catalunya.

Per províncies l’IPC mensual ha disminuit en totes les províncies: Una dècima a Barcelona; dos dècimes a Girona i Lleida i 3 dècimes a Tarragona. El tancament de la variació de preus interanual és de 4 dècimes positives a Barcelona, 2 a Girona, una a Lleida, i Tarragona és la única província catalana que tanca l’any amb una variació negativa de -0,1%.

Variació mensual Variació interanual
Espanya   -0,3 0,0
Catalunya -0,1 0,3
Barcelona -0,1 0,4
Girona -0,2 0,2
Lleida -0,2 0,1
Tarragona -0,3 -0,1

Activar la demanda interna

Tot i la tendència creixent de l’evolució dels preus, la inflació torna a situar-se a nivells molt baixos, la qual cosa indica que encara estem lluny de la recuperació econòmica i de la sortida de la crisi que alguns vaticinen.

Cal estimular la demanda interna i assolir una recuperació sostenible: a través de la creació i foment de l’ocupació sostenible i de qualitat, incentivant un teixit productiu que garanteixi les condicions de dignitat laboral i salarial, així com una protecció social real que arribi a tothom.

Els treballadors i les treballadores som la peça clau que activa el consum i per això, l’Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva ha de ser l’eina per recuperar el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores, i per dinamitzar el consum i l’economia.

Recuperar el poder adquisitiu

És urgent recuperar el poder adquisitiu de treballadors i treballadores, així com de pensionistes. La societat no es pot permetre la fractura social i les desigualtats generades i aguditzades durant els darrers anys.

El Salari Mínim Interprofessional ha de créixer i situar-se al voltant dels standards que dicta la Carta Social Europea, que situa el salari mínim en un 60% de la mitjana salarial. En aquest sentit, hauria de situar-se als 1.000 euros mensuals, xifra molt allunyada dels 655,20 euros fixats per al 2016.

Les pensions catalanes, per la seva banda, perden poder adquisitiu al 2016, ja que l’IPC de desembre tanca amb un 0,3% a Catalunya, mentre l’augment de les pensions pel 2016 serà d’un 0,25%. Aquesta pèrdua, però, serà molt major en el moment en què el comportament dels preus segueixi les previsions esperades pel 2016, que es situarien entre un 0,7% i un 1,5%

Per això, des de la UGT de Catalunya demanem:

  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques i de devaluació salarial que es venen aplicant a Catalunya i Espanya.
  • La derogació de la Reforma Laboral
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini
  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores: ha arribat el moment d’augmentar salaris i recuperar el que s’ha perdut aquests anys, i de situar el salari mínim interprofessional al nivell europeu, que vol dir un mínim de 1.000 euros. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, tant en l’àmbit sectorial com en el general.
  • Obtenció dels recursos necessaris a través d’una reforma integral sota criteris de progressivitat del sistema fiscal. Per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors

Comments are closed.